SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO W DNIU 30 STYCZNIA 2014 R.

Rok 2014 rozpoczął się wieloma zdarzeniami istotnymi dla naszego powiatu.

Po długim okresie procedur podpisane zostały dwie ważne umowy na sfinansowanie przebudowy oddziału psychiatrycznego i wewnętrznego naszego szpitala oraz na sfinansowanie dalszych prac projektowych na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i w Chorzelach. Dotacje na pierwszy projekt pochodzą z RPO WM, natomiast drugi projekt otrzymał dofinansowanie z programu Innowacyjna Gospodarka zarządzanego przez Ministerstwo Gospodarki.

Zarząd Powiatu podpisał porozumienie o współpracy z WSJO w Świeciu zgodnie z uchwałą podjętą na ostatniej sesji Wysokiej Rady.

Z inicjatywą podjęcia ponownej współpracy zwrócił się również prof. Bolesław Porter z SGGW – ostatni dziekan Wydziału Zamiejscowego SGGW w Przasnyszu.

Na ten temat Wysoka Rada ma przygotowaną na dzisiejszą sesję uchwałę.

W dn. 28 bm. w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu na prośbę PWSZ w Ciechanowie odbyło się spotkanie z delegacją Uczelni na czele z JM Rektorem doc. dr Leszkiem Zygnerem i kanclerzem Piotrem Wójcikem. Władze uczelni wyraziły wolę przystąpienia do porozumienia międzyuczelnianego rozszerzającego współpracę Powiatu Przasnyskiego, Politechniki Warszawskiej, WSJO i PWSZ w Ciechanowie.

Próbujemy projektem poligonu doświadczalno-wdrożeniowego na PSG zainteresować też niektóre wiodące instytuty zagraniczne. W tym zakresie musimy jednak najpierw uzyskać zgodę polskiego rządu. Konsultujemy ten temat. Po jego dopracowaniu szczegóły przedstawię Wysokiej Radzie.

W dn. 9 bm. odbyło się walne zgromadzenie założycieli stowarzyszenia Królewiecki Obszar Gospodarczy – Porozumienie Przasnyskie. Zgromadzenie podjęło uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia. Do organizacji przystąpiły wszystkie jednostki samorządu terytorialnego powiatu przasnyskiego, tj: Powiat Przasnyski, Miasto Przasnysz, Miasto i Gmina Chorzele, Gmina Przasnysz, Gmina Jednorożec, Gmina Czernice Borowe, Gmina Krasne i Gmina Krzynowłoga Mała.

Samorząd wojewódzki podjął decyzję o przyznaniu powiatowi przasnyskiemu tytułu Stolicy Kultury Mazowsza na 2014 rok. Dzisiaj Zarząd Powiatu przedłożył Wysokiej Radzie uchwałę w sprawie podjęcia się tej zaszczytnej roli. Program „Stolicy Kultury Mazowsza 2014” został opracowany przez wszystkie samorządy powiatu przasnyskiego oraz organizacje pozarządowe z naszego powiatu. Koordynacją projektu zajmuje się sekretarz powiatu. Obecnie program ten w szczegółach uzgadniany jest z UM WM. W najbliższych dniach opublikowany zostanie szczegółowy harmonogram przedsięwzięć, które odbędą się w ramach programu. Będzie ich ok. 55. Oficjalne przejęcie „Stolicy” od powiatu mławskiego odbędzie się 22 lutego br. O godz. 16.00 na hali sportowej ZSP przy ul. Sadowej w Przasnyszu. Po uroczystym przekazaniu klucza i tytułu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego chcemy zaproponować gościom i mieszkańcom naszego powiatu atrakcję w postaci balu kostiumowego bezalkoholowego z elementem dobroczynnym. Bal dla gości zewnętrznych będzie bezpłatny, ale my, mieszkańcy powiatu przasnyskiego, złożymy się po 80 zł od osoby lub 150 zł od pary. Organizacją techniczną balu zajmie się kierownictwo hali sportowej. 20% zebranej kwoty zostanie przeznaczone na zakup wózka dla niepełnosprawnych zawodników grających na hali. Bal będzie miał charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Powiatu. O nabyciu biletów będzie decydować kolejność zgłoszeń.

/-/Zenon Szczepankowski

      starosta przasnyski


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...