SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO – CZERWIEC 2014

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
W DNIU 27 CZERWCA 2014 R.

 

Zarząd Powiatu w ostatnim miesiącu, najwięcej uwagi poświęcił celom rozwojowym Powiatu. W tym obszarze prowadzone są trudne i mało satysfakcjonujące negocjacje związane ze skompletowaniem zwartego obszaru PSG podstrefa Chorzele. Od powodzenia tego projektu zależy wiele strategicznych inwestycji ważnych dla gospodarki powiatu. Wśród nich reaktywacja linii kolejowej nr 35, gazyfikacja i reelektryfikacja Powiatu i wiele inwestycji poprawiających jakość rynku pracy. Udostępniamy też tereny inwestycyjne na strefie w Sierakowie. W roku bieżącym w strefie wykupiły grunty 5 firm lokalnych, a dalsze trzy zadeklarowało w listach intencyjnych przystąpienie do ogłoszonych już przetargów. Wkrótce uruchomimy, za przyznane nam fundusze unijne, szeroki program promocyjny nakierowany do dużych inwestorów zewnętrznych. W ostatnich tygodniach odwiedzały nas globalne firmy amerykańskie i europejskie. Jedna z nich była już bliska podjęcia decyzji o budowie bardzo dużej fabryki na strefie w Sierakowie. Nie zdążyła jednak zgromadzić wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy z PARP przed 30 czerwca. Niestety po 30 czerwca następuje luka prawna uniemożliwiająca zawarcie umowy z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną gwarantującą ulgi podatkowe. Luka spowodowana jest brakiem dyrektywy unijnej dającej podstawę do wydania nowego rozporządzenia o pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych przez ministerstwo gospodarki. Sprawa dotyczy całej Polski, dlatego mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy powstaną niezbędne akty prawne, gdyż nacisk środowisk samorządowych jest ogromny.

Zarząd Powiatu rozpoczął też wstępne negocjacje w sprawie uruchomienia odcinka linii kolejowej z Wielbarka do Chorzel. PKP PLK chce, aby Powiat pokrył koszty remontu tego odcinka. Może to kosztować budżet Powiatu około 1,5 mln zł. Dokładniejsze obliczenia zostaną przedstawione w najbliższych tygodniach. Powiat ma szansę odzyskania tych pieniędzy w ramach projektu unijnego, który jest przygotowywany. Naszym zdaniem nie możemy dać odciąć się od sieci kolejowej, bo to tak jakby dać się odciąć od morza. Szczegóły ewentualnej umowy przedstawimy Wysokiej Radzie na następnej sesji.

Polska Spółka Gazownicza wygrała przetargi na grunty powiatowe niezbędne do budowy stacji redukcyjnych gazu w Przasnyszu i Chorzelach. Spółka jeszcze w tym roku chce zbudować 3 stacje: w Lekowie, Przasnyszu i Chorzelach, a także zbudować część głównego gazociągu. Spółka postanowiła przyśpieszyć inwestycje związane z gazyfikacją powiatu przasnyskiego i dokonała zmian w wieloletnim budżecie inwestycyjnym przesuwając 7 mln zł z planu na rok 2015 do budżetu roku 2014.

Również PGE Lublin postanowiło zainwestować dodatkowo ok. 20 mln zł na budowę nowego GPZ w Chorzelach. W dn. 5 czerwca zorganizowałem w Starostwie dużą naradę inwestycyjną z udziałem PGE, PLK Siedlce i PLK Olsztyn oraz jednej z globalnych firm produkcyjnych. W bezpośrednich negocjacjach udało się przełamać dyskutowany od ok. 20 lat problem budowy linii WN od Chorzel do Wielbarka. W tej sprawie osiągnięto wstępne porozumienie, co będzie skutkować następną inwestycją za kilkadziesiąt milionów zł. Linia zagwarantuje dwustronne zasilanie strefy gospodarczej w Przasnyszu i w Chorzelach oraz wszystkich pozostających w planach kącików gospodarczych w pozostałych gminach powiatu przasnyskiego. Rozpoczęliśmy też wspólnie z PGNIG pierwsze prace koncepcyjne zmierzające do budowy gazociągu wysokiego ciśnienia zasilającego Powiat od strony północnej. Gazociągi będą spięte w pętlę umożliwiającą zasilanie wszystkich obszarów gospodarczych z dwóch stron. Koszt tej budowy szacowany jest na ponad 100 mln zł. W procesie planowania uczestniczą zainteresowane firmy, które zamierzają zlokalizować się w powiecie przasnyskim. Ich łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną i gaz można porównać z zapotrzebowaniem Płocka, czy Radomia, stąd konieczność budowy tak kosztownej infrastruktury.

Do kompletu musimy poprawić jeszcze standard i nośność dróg zwłaszcza wojewódzkich i krajowej. Próbuję przyśpieszyć plany przebudowy drogi krajowej nr 57. Zarząd Powiatu złożył też sondażową propozycję samorządowi województwa, w której proponujemy przejęcie dróg wojewódzkich w zarząd powiatu w celu ich gruntownej przebudowy. Pierwsza odpowiedź Zarządu Województwa była negatywna, ale po dokładniejszej analizie Marszałek Województwa obiecał rozważyć ten problem ponownie. Propozycja Powiatu zmierza do przebudowy wszystkich dróg wojewódzkich i części dróg powiatowych na terenie powiatu przasnyskiego. Powiat przedstawił dokładną inżynierię finansową gwarantującą powodzenie projektu.

Na rok 2014 oprócz dotacji unijnej na budowę drogi i ciągu infrastrukturalnego Przasnysz – Chorzele otrzymaliśmy dotacje krajowe na przebudowę głównej ulicy Długiej i Warszawskiej w Jednorożcu, drogi Czernice Borowe – Węgra oraz drogi Zielona – Opiniogóra. Budujemy też wspólnie z gminami chodniki. Planujemy wykonać odcinki renowacji warstwy ścieralnej na drogach Mchowo – Krzynowłoga Mała oraz Przasnysz – Karniewo.

Trwa remont kapitalny internatu w Przasnyszu przy ZSP. Przygotowywany jest remont bieżący internatu w Chorzelach.

Powołałem komisję do odbioru basenu w Chorzelach. MCSZ kompleks Chorzele już w pełni działa, za kilkanaście dni obiekt powinien być odebrany i udostępniony mieszkańcom. Różne instytucje, które uczestniczą w odbiorze zgodnie potwierdzają, że jest to technologicznie najbardziej nowocześnie wykonany basen w tej części Polski. Woda jest bardzo czysta i ciepła, wszystkie instalacje działają poprawnie. Niewielkie jest zużycie gazu, gdyż ogrzewanie wody basenowej i użytkowej zapewniają prawie w całości instalacje odnawialne. Chlorowanie jest minimalne, gdyż dobre parametry wody, jej dezynfekcję niemal całkowicie zapewniają trzy wielkie lampy promieni uv zlokalizowane w dwóch podziemnych maszynowniach. Zużycie wody basenowej jest niewielkie, głównie podczas płukania filtrów, które odbywa się w nocy 2-3 razy w tygodniu, bez wpływu na sieć wodociągową, czy oczyszczalnię ścieków. Mówię to celowo, gdyż ktoś wypuścił plotkę, że basen zużywa tyle wody, że spada ciśnienie w mieście czy mleczarni. To jest nieprawda, gdyż mleczarnia zaopatrywana jest oddzielną siecią, a z wodociągu miejskiego podczas płukania filtrów pobierane jest w przybliżeniu kilka wiader wody.

W dn. 25 bm. odbyły się konkursy na dyrektorów trzech jednostek oświatowych. W ZSP Chorzele komisja konkursowa rekomenduje Zarządowi pana Krzysztofa Milewskiego, w PPP panią Anielę Gauze, w SOSW komisja nie zakończyła jeszcze pracy oczekując na opinię prawną co do spełnienia warunków formalnych kandydata.

W każdym tygodniu odbywają się przedsięwzięcia związane z projektem „Powiat Przasnyski – Stolicą Kultury Mazowsza”. Zachęcamy do uczestnictwa w tych przedsięwzięciach, gdyż robione są one z dużym rozmachem i bardzo interesująco. Kalendarz wydarzeń zamieszczony jest na naszej stronie internetowej.


Zenon Szczepankowski

starosta przasnyski


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments