SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

NOWY BUDŻET POWIATU I NOWE PLANY INWESTYCYJNE
ORAZ KONTROLE I DONOSY NA POWIAT

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
W DNIU 16 MAJA 2016 ROKU

Nowelizacja budżetu, nowe plany inwestycyjne

Na dzisiejszej sesji przedstawimy Radzie Powiatu nowelizację budżetu powiatu na 2016 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową. Nowelizacja ta uwzględnia wiele nowych zadań inwestycyjnych. Zarząd Powiatu dostrzega potrzebę wykonania tych przedsięwzięć i chciałby dzisiejszą uchwałą stworzyć formalną podstawę do przystąpienia do projektowania i ponoszenia kosztów przygotowawczych tych inwestycji. Jednocześnie zastrzegamy, że nie wiąże się to z pewnością realizacji żadnej z tych inwestycji, a przynajmniej w planowanym zakresie. Warunkiem realizacji wszystkich inwestycji jest 1) pozyskanie inwestorów na strefę w Sierakowie i w Chorzelach, co zapewni nam zgromadzenie własnych wkładów finansowych, 2) pozyskanie dotacji zewnętrznych, co wymaga wcześniejszych przygotowań.

Budżet techniczny, nie obiecujemy, czynimy starania o nowe inwestycje

Budżet ten należy traktować zatem, jako budżet techniczny, nie zaś obietnicę pewnej realizacji, a uchwały, jakie dzisiaj podejmiemy traktujemy jako element starań o potrzebne powiatowi inwestycje, a nie twardy plan realizacyjny. Powiaty mają niewielkie dochody własne, dlatego planowanie zawsze ma charakter warunkowy.

Starostwo pod ostrzałem kontroli z donosów

W okresie międzysesyjnym odbywały się dwie kontrole. Jedna dotyczyła dotacji unijnych, druga pracy wydz. geodezji.

Oprócz kontroli planowych część załogi powiatu niemal ciągle musi kompletować dokumentację i odpisywać na donosy i zapytania. Sama praca tych osób kosztuje. Są to osoby, które mają swoje obowiązki w zakresie projektów unijnych. Kiedy obsługują kontrole, to tracimy cenny czas na pozyskiwanie dotacji zewnętrznych.

Jest też pewne prawdopodobieństwo, że takie nasilone kontrole, mające dodatkowo świadomość, że po nich przyjdą następne, z ostrożności będą interpretować niekorzystnie dla nas niektóre zapisy w dokumentacji technicznej, czy przetargowej. Najdrobniejsze korekty zaczynają się od 5% dotacji. W przypadku powiatu przasnyskiego, który otrzymuje największe wśród powiatów dotacje w Polsce, to może grozić milionami zł strat. Zanim sądy to rozpatrzą do strat mogą dojść też odsetki wielokrotnie przewyższające kary.

Intencje autorów donosów na powiat

I tu chciałbym przestrzec autorów donosów. Wiem, że ich intencją jest aby jakieś „trzy litery” zapukały do starosty o 4 nad ranem i w ten sposób starosta zwolniłby na ich rzecz zajmowaną od lat funkcję. Ale to tak nie działa, gdyż tu nie mamy do czynienia z przestępstwem, a sprawy nie są wszczynane przeciwko staroście, tylko przeciwko powiatowi. Sprawy w Polsce ciągną się latami. Kiedy przyjdzie do ewentualnej zapłaty, zapewne ja już i tak nie będę starostą. Być może zapłaty będą ciążyć już na autorze donosu.

Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada

Tak często jest, że „kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada”. Tak było kiedy populistyczni politycy krytykowali innych polityków za samą próbę zakupu nowych samolotów, czy samochodów. Później sami musieli wsiąść do przestarzałych maszyn, przez co zginął jeden prezydent, a drugi otarł się o śmierć. Zginęła też wielka część polskich elit osłabiając państwo przez samą śmierć ważnych osobistości i po raz drugi przez skłócenie Polaków pomiędzy sobą. Konsekwencji ostatecznych tych działań może być jeszcze wiele i raczej nie będą one dobre dla naszego kraju.

Demokrację wymyślono po to, aby takimi metodami nie walczyć o funkcje, stanowiska, itp. Co 4 lata są wybory, i to one powinny rozstrzygać.

Przykłady

Postanowiliśmy przekazać Państwu kilka przykładowych tematów będących obecnie na tapecie dla zobrazowania jakimi bzdurnymi sprawami Zarząd Powiatu i Starostwo musi się zajmować w czasie, gdy dokoła leżą miliony zł do pozyskania dla dobra mieszkańców naszego powiatu.

doniesienia 01

doniesienia 02


Zenon Szczepankowski

 starosta  przasnyski


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments