SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
W DNIU 18 LUTEGO 2016 ROKU

Uchwały i działania na rzecz przedsiębiorców i inwestorów

Dzisiejsza sesja wnosi szereg zagadnień obowiązkowych jak i fakultatywnych. Te obowiązkowe przygotowali sami radni i komisje Rady. Uchwały fakultatywne przedłożone przez Zarząd Powiatu dotyczą strategii rozwoju powiatu, gospodarki finansowej oraz gospodarki nieruchomościami, w szczególności wyrażeniem zgody na służebności gruntowe. Takich uchwał podejmowaliśmy już wiele i zawsze przynosiły one dobre skutki, bo dzięki nim państwowe spółki energetyczne wykonały bardzo potrzebne elementy infrastruktury. Teraz chcemy ułatwić budowę zakładów mleczarskich w strefie w Sierakowie, co też jak najbardziej leży w naszym interesie.

Mamy dużo ważnej pracy, prosimy o cierpliwość

Administracja powiatowa finalizuje rozliczenia projektów unijnych poprzedniej perspektywy. Pracy mamy dużo, dlatego z przykrością musimy odłożyć w czasie opracowanie szczegółowych odpowiedzi na niektóre pracochłonne interpelacje. O cierpliwość prosimy w szczególności pana radnego Jana Ćwieka w odniesieniu do pytań o kary umowne dla wykonawców strefy w Sierakowie i w Chorzelach, jak też w pozostałych kwestiach. Mniej wymagające interpelacje staraliśmy się rozpatrzyć w terminie, np. interpelacja p. radnego Bieńkowskiego w sprawie budowy 40 – 50 garaży na boisku szkolnym w Przasnyszu.

Jesteśmy krajowym liderem rankingów

Jak zapewne Państwo wiecie nasz powiat korzysta najwięcej per capita z funduszy unijnych wśród wszystkich powiatów w Polsce. Statystyki dają nam I miejsce w Polsce nie tylko w ostatnim okresie programowania, ale także w pierwszej perspektywie jak i w funduszach przedakcesyjnych. Składamy i rozliczamy bardzo dużo projektów za setki milionów zł.

Głównie z tego powodu ZPP uznał powiat przasnyski za najlepiej zarządzany powiat w Polsce, a potwierdziły to swoją decyzją również pozostałe korporacje samorządowe działające w Polsce i w Norwegii, a także Ministerstwo Rozwoju. Dwóch naszych pracowników wyjedzie dzięki temu do Norwegii w ramach konsultacji i narad samorządowych. Samorządowcy brali pod uwagę nie tylko gospodarcze sukcesy powiatu, ale też robione wspólnie z gminami przedsięwzięcia kulturalne. Uznanie zyskał w szczególności oryginalnie przeprowadzony rok kultury w ramach projektu Powiat Przasnyski Stolicą Kultury Mazowsza 2014, czy wspieranie przedsiębiorczości i rynku pracy w przez nasze stowarzyszenie samorządowe Królewiecki Obszar Funkcjonalny- Porozumienie Przasnyskie. Powiat współpracuje też z gminami w zakresie budowy infrastruktury. Każda gminna społeczność była już wielokrotnie beneficjentem środków finansowych z powiatu wspierających projekty dotacyjne na budowę dróg gminnych, czy projekty kulturalne, zdrowotne, rekreacyjne, ochrony zabytków, zawody sportowe itp. Przekazaliśmy też środki finansowe na wkład własny na odbudowę dworku w Chojnowie, czy budowę kompleksu oświatowego w Jednorożcu. W innych powiatach w Polsce to gminy przekazują środki finansowe na budowę infrastruktury powiatowej. U nas jest odwrotnie, i to budzi takie uznanie w Polsce.

Pomagamy przedsiębiorcom

29 stycznia br. Zarząd KOF-PP zorganizował II konferencję dla przedsiębiorców nakierowaną na informację o możliwościach pozyskania środków finansowych na rozwój przedsiębiorstw. Związane jest to z ogłoszeniem w styczniu pierwszych naborów wniosków z nowej perspektywy unijnej. Termin ich składnia kończy się w niektórych działaniach w marcu br., a w innych w listopadzie br. Przedsiębiorcy powinni już konstruować swoje programy rozwojowe jeśli chcą skorzystać z dofinansowań.

Sprzedaliśmy kolejne 21 działek w strefie  w Sierakowie

Wydaje się, że to jest przyczyną większego zainteresowania gruntami w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Podczas ostatniego przetargu sprzedaliśmy 21 działek w Sierakowie. Nie wiemy, czy działki te zostaną wkrótce zabudowane. Firmy niechętnie dzielą się swoimi planami ze względu na potencjalną konkurencję. Dużo gruntów dotychczas sprzedanych pozostaje niezabudowane, chociaż pozwolenia na budowę w strefie uzyskuje się łatwo i wiele takich pozwoleń zostało wydanych, ale dotychczas nie zostały one skonsumowane. Spodziewamy się, że wiosna wywoła większy ruch inwestycyjny na naszej strefie.

Utworzono biuro wspierające przedsiębiorców

W budynku PUP w Przasnyszu KOF-PP utworzył biuro, którego zadaniem jest udzielanie wszelkich informacji przedsiębiorstwom o możliwości uzyskania pomocy finansowej na rozwój firm i miejsc pracy. Stowarzyszenie ma swoją stronę internetową, do której link jest również na stronie powiatu. Na tej stronie są informacje kontaktowe. Przedsiębiorcy mogą dzwonić, umawiać się z doradcami ds. funduszy unijnych, konsultować swoje pomysły i liczyć na wsparcie logistyczne.

Zorganizowaliśmy bezpłatną pomoc prawną dla naszych mieszkańców

Od początku roku w naszym powiecie działają też dwa punkty bezpłatnej obsługi prawnej, w bud. PUP w Przasnyszu i w bud. ZSP w Chorzelach. Zainteresowanie jest niewielkie, ale może z czasem wykreują się potrzeby.

Otrzymaliśmy certyfikat jakości obsługi mieszkańców

Pod kierunkiem pani sekretarz Anny Obidzińskiej-Wójcik Starostwo Powiatowe w Przasnyszu przeszło procedurę sprawdzającą i uzyskało certyfikat jakości obsługi petentów CAF. W starostwie działa też punkt potwierdzania elektronicznego podpisu kwalifikowanego niezbędnego do załatwiania różnych spraw w urzędach drogą elektroniczną.

/-/ Zenon Szczepankowski

 starosta przasnyski


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments