SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO PRZEDSTAWIONE NA SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

Zarząd Powiatu w ostatnich tygodniach poddał analizie i ocenie pracę jednostek powiatowej administracji zespolonej. Analiza ta brała za podstawę wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz sprawozdania finansowe z wykonania budżetu.

Kontrole zewnętrzne zakończyły się wynikiem pozytywnym. Niewielkie uwagi dotyczyły wyłącznie szczegółów formalnych. Znacznie więcej uchybień wskazały kontrole wewnętrzne i analiza sprawozdań finansowych. Uchybienia te mają również na ogół charakter formalny o nieznacznej istotności. Najwięcej dyskusji poświęcono sprawom szpitala w związku z koniecznością odrabiania strat finansowych powstałych na przełomie 2012 i 2013 r. Straty te wprawdzie z miesiąca na miesiąc maleją, ale  Zarząd ciągle dostrzega zagrożenia. Na szpital nakładane są coraz to nowe obowiązki kadrowe, ubezpieczeniowe, sprzętowe, zwiększone podatki, ale nie idą za tym pieniądze ani dla szpitala, ani dla samorządu. W budżecie na 2014 rok będziemy musieli zaplanować w budżecie powiatu ok. 2,5 milionowy wkład własny do projektów  unijnych przeznaczonych dla szpitala pomimo braku jakichkolwiek wpływów po stronie dochodów powiatu na ochronę zdrowia. Musimy to jednak wyłożyć, aby utrzymać wymagany standard szpitala. Musimy wdrożyć projekt, który rozwiąże przepełnienie oddziału wewnętrznego. W innych powiatach na wyposażenie i remonty szpitala składają się gminy. U nas natomiast szpital płaci bardzo wysokie podatki, a jeszcze niektórzy radni dopominają się wyższych podatków z jednej strony, a z drugiej buntują załogę w kierunku większych roszczeń. Czasami trudno oprzeć się wrażeniu, że są w Przasnyszu osoby, które przedkładają własny egoizm wyborczy nad dobro szpitala, który takim wysiłkiem zbudowaliśmy.

Mam też dla Rady Powiatu nieco lepsze informacje:

Kończymy remont Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul Gdańskiej w Przasnyszu. Po wszystkich nieporozumieniach udało się też chyba wypracować porozumienie z Panem Boczkowskim.

Istotnie polepszyła się sytuacja na budowie basenu w Chorzelach. Obecnie możemy zacząć planować uroczyste otwarcie. Basen powinien ruszyć na początku przyszłego roku.

Sprawnie, choć nie bez problemów, postępuje budowa linii wysokiego napięcia Przasnysz – Chorzele. W ślad za nią ruszyła przebudowa drogi i ścieżki rowerowej oraz mostów i przepustów.

Kończy się remont budynku pralni w DPS na ul. Ruda w Przasnyszu. Na część nieruchomości po dawnym gospodarstwie DPS przenieśliśmy bazę techniczno-materiałową PZD. Pozostałą część tej nieruchomości chcemy przeznaczyć na sprzedaż pod duży sklep. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania teren ten może być przeznaczony pod działalność handlową, a tam duże osiedle mieszkaniowe, na którym wkrótce powstaną również bloki wojskowe i cywilne nie ma w pobliżu sklepu spożywczego.

W ciągu pierwszego roku działalności PSG w Sierakowie 22 inwestorów prywatnych nabyło 45 działek inwestycyjnych o łącznej powierzchni 41,3 ha. Dochód powiatu z tego tytułu wyniósł  4 543 331 zł netto. Dotychczas Starostwo wydało 15 pozwoleń na budowę. Największe z nich dotyczą zakładów mleczarskich, fabryki peletu, centrów usługowo-handlowych, wytwórni betonów, firm transportowych, warsztatów samochodowych, hotelu, firmy fotowoltaicznej.

W związku z przyznaniem dodatkowych środków unijnych przez Ministerstwo Gospodarki z programu sektorowego Innowacyjna Gospodarka będziemy planować zarówno na strefie w Przasnyszu jak i w Chorzelach kolejne inwestycje.

Opublikowane w ostatnich dniach przez dwutygodnik Wspólnota statystyki inwestycji samorządowych sytuują nasz powiat w tym roku na II miejscu w Polsce. Nieznacznie wyprzedził nas po raz pierwszy powiat lubelski. Ponieważ Lublin stanął po raz pierwszy na podium, w statystyce wieloletniej nadal zajmujemy I miejsce w Polsce. W wykorzystaniu środków unijnych per capita zajmujemy również przez cały okres obecności Polski w UE niezmiennie I miejsce w Polsce. Dlatego już po raz ósmy wręczono nam statuetkę Króla Kazimierza Wielkiego. To najbardziej cenione wyróżnienie instytucjonalne, gdyż nie przyznaje go żadna kapituła w sposób subiektywny, nie ma tu wyboru spośród zgłoszonych, czy opłaconych samorządów. Statuetka przyznawana jest automatycznie na podstawie statystyk GUS i MF po zestawieniu wydatków wszystkich samorządów w Polsce. Statystyka robiona i publikowana jest niezależnie od woli samorządów.

Innowacyjny, niespotykany w innych powiatach sposób zarządzania w naszym Starostwie, dający wyjątkowo dobre efekty, stał się przedmiotem wielu analiz w ogólnopolskich mediach, w tym analiz typowo naukowych. Wiele polskich uczelni podejmuje z nami kontakt i poświęca naszemu szybkiemu rozwojowi sporo uwagi.

Chcemy to zainteresowanie przekuć w dodatkowe efekty gospodarcze, dlatego kierujemy dziś do Rady Powiatu Przasnyskiego prośbę o zgodę na zawarcie strategicznego porozumienia powiatu przasnyskiego i Politechniki Warszawskiej.

Efekty tego porozumienia zapisze przyszłość. Dzisiaj możemy jedynie snuć plany. W wielu dyskusjach, które miałem okazję odbyć zarówno z władzami Uczelni, jak i z szefami poszczególnych instytutów wyłania się bardzo obiecujący kierunek naszej współpracy. Powiat widzi dla siebie rolę moderatora i organizatora kontaktów pomiędzy innowacyjnym biznesem i światem nauki, która na terenie naszej strefy w Sierakowie i Chorzelach, a także w samym Przasnyszu urządzi perspektywiczny poligon doświadczalno-wdrażający służący przemysłowi lotniczemu, elektronice cywilnej i wojskowej, energetyce odnawialnej, budownictwu pasywnemu, ochronie środowiska, budowie zaawansowanych urządzeń elektrycznych, przedsiębiorczości i innym. Była też mowa o wydziale zamiejscowym na bazie Zespołu Policealnych Szkół Medycznych. Jednakże w tym roku istotnie zwiększył się nabór do szkoły medycznej i dyrektor szkoły nie widzi możliwości lokalowych dla umieszczenia tam szkoły wyższej. Chcemy zaangażować w ten temat Wyższą Szkołę Języków Obcych oraz nasze szkoły średnie.

Przasnyszowi jest potrzebny impuls naukowo-techniczny, chociażby w kontekście przyszłości naszej jednostki wojskowej i rozwoju już istniejących nowoczesnych zakładów. Jedni i drudzy mają szansę na rozwój i dalsze unowocześnienie. Przed Radą Powiatu Przasnyskiego w najbliższej przyszłości będzie decyzja o udostępnieniu niezbędnych nieruchomości, w szczególności gruntów pod potrzeby jednostki wojskowej i uczelni. Myślę, że nie będzie to kontrowersyjna uchwała, gdyż dobrze jesteśmy przygotowani zarówno do pomocy jednostce jak i uczelni. O lokalizację tych instytucji walczy wiele miast, ale szala przechyla się na naszą stronę.


Zenon Szczepankowski

starosta przasnyski


guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Rafał
Rafał
7 lat temu

Dlaczego nikt ze Starostwa się nie pochwali ile będzie kosztował ten basen? Miało być 8 mln, a będzie 16 mln. Super inwestycja tylko dlaczego 2 razy droższa niż przewidywał kosztorys. Super system zarządzania. Pogratulować.