Sprawozdanie burmistrza Przasnysza Łukasza Chrostowskiego za lipiec 2019.

Burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski podsumował działania w lipcu 2019r.

1. Na początku miesiąca oddaliśmy do użytku nową salę ślubów, która znajduje się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta.

2. 4 lipca spotkałem się i pogratulowałem Pawłowi Borkowskiemu zwycięstwa trzeciej rundy Drift Masters Grand Prix w Płocku.

3. Udzieliłem siódmego ślubu cywilnego w swojej „burmistrzowskiej” karierze.

4. 6 lipca 2019 roku odbył „Ogólnopolskim Turnieju Par Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Przasnysz”.

5. Na boisku „ Wembley ” przy ul. Orlika 23 odbył się udany Festiwal Baniek Mydlanych.

6. 9 lipca 2019 roku na sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Przasnyszu odbyły się wybory do Rady Seniorów Miasta Przasnysz. W kadencji 2019-2021 w skład 11-osobowej Rady Seniorów weszli:
Ewa Jędryszczak – Przewodnicząca Rady Seniorów
Teresa Mendrzycka – Zastępca Przewodniczącej Rady Seniorów
Alina Borowicz – Członek
Alina Kacner – Członek
Elżbieta Kaszubowska – Członek
Danuta Budna – Członek
Bożena Marchewka- Członek
Grażyna Niedziałek – Członek
Regina Michalak – Członek
Urszula Hanna Bojarska – Członek
Teresa Więcek – Członek

7. Na Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Przasnysz odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Kadencji Rady Seniorów, podczas którego omówiono plan pracy na rok 2019 i 2020 rok.

8. 11 lipca 2019 roku. w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka podpisałem porozumienie dotyczące pilotażowego wdrożenia programu „Czyste Powietrze” już na etapie samorządu.

9. Spotkałem się z dowódca 2. Przasnyskiego Ośrodka Radioelektronicznego płk dypl. Bogusław Postek. Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze etapy współpracy pomiędzy Miastem Przasnysz, a 2. Przasnyskim Ośrodkiem Radioelektronicznym.

10. 17 lipca 2019 roku na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Przasnysz odbyło się kolejne spotkanie punktu konsultacyjnego ds. przyłączy gazowych. Kolejne 19 sierpnia od 8:00 do 15:00.

11. Uczestniczyłem w uroczystościach związanych z obchodami 100. Rocznicy Powstania Policji Państwowej w Przasnyszu.

12. 26 lipca 2019 roku MZGKiM rozpoczął prace rozbiórkowe opuszczonego i nieużytkowanego budynku przy ul. Świerczewo w Przasnyszu. Tydzień później obiekt ten przeszedł do historii.

13. Dla wszystkich fanów dobrego kina odbył się seans filmu „Mój piękny syn”, w ramach Plenerowego Kina Letniego w Przasnyszu. Kino plenerowe sfinansowane zostało ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

14. Urząd Miasta włączył się w zbiórkę pluszaków dla dzieci z „Sali wybudzeń” Centrum Zdrowia Dziecka. Maskotki można zostawiać w specjalnie do tego przeznaczonym kartonie, który znajduje się przy wejściu do Urzędu.

15. Wydział Inwestycji Miejskich kontynuuje roboty budowlane związane z budową, rozbudową i przebudową ulic na terenie Miasta.

16. Rozpocząłem procedurę związana z oceną ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na budowę oświetlenia ulic na terenie Miasta (ulice: Leszno, Targowa).

17. Podpisałem umowę na rozbudowę ulicy Leszczynowej i budowę ul. Wrzosowej w Przasnyszu z firma WALDI z Przasnysza na kwotę 2.272.508,35 zł.

18. Wydział Inwestycji Miejskich rozpoczął roboty związane z modernizacją ul. Polnej w Przasnyszu.

19. Podpisałem umowę na realizację siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu z firmą FitPark Sp. z o. o. z Torunia na kwotę 42.988,50 zł.

20. Podpisałem trzy umowy o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019. Z budżetu województwa skorzystają:

a. Niezależne Samodzielne STOWARZYSZENIE DZIAŁKOWCÓW OGRÓD DZIAŁKOWY „EDEN” dofinansowanie 10.000,00 zł
b. Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Majowe 1” w Przasnyszu, dofinansowanie 10.000,00 zł
c. Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Majowe 2” w Przasnyszu, dofinansowanie 8.000,000 zł.

21. Podpisałem umowę na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Wojskowej w Przasnyszu” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019” z budżetu województwa mazowieckiego, dofinansowanie 95.250,00 zł.

22. Złożyłem ZARYS PROJEKTU w ramach programu: „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

23. Trzy Szkoły Podstawowe z Miasta Przasnysz otrzymały łącznie prawie 1,5 miliona złotych.
Przasnyskie szkoły są na liście placówek, które Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektów edukacyjnych. Kwota dofinansowania to 1 477 350,00 złotych. Udział w projekcie da szansę młodzieży zdobyć niezbędne na rynku pracy kompetencje kluczowe, np. zdolność samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów czy umiejętności cyfrowe. Koordynatorem projektu jest p.Hanna Tomaszewska – dyrektor SP nr 2 w Przasnyszu.

24. 28 lipca 2019 r. przeprowadzone zostały wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej. W tym celu została powołana Komisja Okręgowa Nr 186 w okręgu wyborczym obejmującym obszar Miasta Przasnysz.

25. Podczas sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu wraz z Przewodniczącym p.Wojciechem Długokęckim uroczyście podziękowaliśmy za pracę wszystkim członkom II kadencji Rady Seniorów Miasta Przasnysz.

26. Na Stadionie Miejskim w Przasnyszu odbył się bieg charytatywny pod nazwą „Przebieżki dla Agnieszki”. Impreza była częścią akcji „Uśmiechy dla Agniechy” zorganizowanej w celu pomocy cierpiącej na chorobę nowotworową Agnieszki. Organizatorami był Przaśnik Przasnysz i p.Wojciech Długokęcki.

27. 29 lipca 2019 roku odbył się przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w Przasnyszu przy ul. Rynek 1 w wyniku którego został wyłoniony najemca.

28. Spotkałem się i pogratulowałem Karolowi Jonczyńskiemu dołączenia do grona CKB Top Team Polska.

29. Pod koniec miesiąca Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej z powiatem dotyczącej realizacji wspólnych przewozów autobusowych na terenie miasta. Komunikacja na nierentownych trasach będzie mogła liczyć na wsparcie z rządowego funduszu, a koszt realizacji połączeń dla miasta oszacowano na zaledwie 720 zł miesięcznie. To bez wątpienia krok w dobrym kierunku, ale porozumienie wzbudziło wątpliwości części radnych, a dyskusja miała chwilami emocjonalny przebieg.

30. W związku z organizacja tegorocznych Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbędą się w dniu 15.09.2019 r. do tytułu Rolnik Roku 2019 wytypowane zostały dwa małżeństwa rolników z terenu Miasta Przasnysz.

31. Na bieżąco monitorujemy (nasz wydział Inwestycji Miejskich) możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych.

32. Odbyłem dziesiątki spotkań z naszymi mieszkańcami w różnych sprawach indywidualnych.

33. Cyklicznie spotykam się w swoim gabinecie z Mieszkańcami, którzy wyróżniają się swoją aktywnością w całym regionie.

Łukasz Chrostowski


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments