SPOTKANIE WOLONTARIUSZY ŚWIATŁA 2017

Tegoroczny Festiwal Fabryka Światła przewidywany jest w dniach 2-3 września 2017. Do właściwego jego przygotowania i przebiegu potrzebna jest, jak co roku, rzesza wolontariuszy. W bieżącym roku zgłosiło się ponad czterdziestu ochotników do pomocy przed i w trakcie Festiwalu. Nie wszyscy mogli uczestniczyć w pierwszym, roboczym spotkaniu, które odbyło się 12 maja, o godzinie 1300, z różnych powodów; studia dzienne, praca zawodowa, przyczyny osobiste. Najliczniejsza grupa, uczniów trzecich klas Publicznego Gimnazjum, przybyła pod opieką pani Lidii Żbikowskiej – Jeronim.

             Przybyłych wolontariuszy powitała koordynator wolontariatu w MOPS, pani Anna Juklaniuk, która wręczyła regulaminy pracy, kwestionariusze dla wolontariusza, zebrała dane kontaktowe oraz krótko nakreśliła ogólne zadania wolontariuszy w trakcie Festiwalu.

             Spotkanie prowadziła pani Milena Stryjewska – przedstawiciel Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie. Dotyczyło roli i udziału wolontariuszy w tegorocznym wydarzeniu.

             W poprzednich latach wolontariusze otrzymywali do wykonania zadania, przydzielone im zgodnie z przygotowanym wcześniej przez MIK  harmonogramem. Tegoroczne oczekiwania organizatorów wobec wolontariuszy są inne. Wolontariusze mają aktywnie uczestniczyć w układaniu dla siebie działań, szczególnie w zakresie promocji, prowadzenia strony internetowej Festiwalu itp.. Oczywiście nadal niezbędna będzie ich pomoc przy bezpośredniej obsłudze imprez festiwalowych, jednak organizatorzy pragną, aby wolontariusze poprzez uczestnictwo w projektowaniu wydarzeń, bardziej utożsamiali się z tym cyklicznym przedsięwzięciem. Festiwal Fabryka Światła wpisał się już w harmonogram miejskich wydarzeń.

             Kolejne spotkanie wolontariuszy, tym razem z większą reprezentacją głównych organizatorów, tj. pracowników MIK zaplanowano na 25 maja na godzinę 1300.

MOPS Przasnysz

Sprawdź również

Gmina Krzynowłoga Mała modernizuje drogę ze środków Urzędu Marszałkowskiego

Dzięki pozyskanej dotacji ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego udało się nam wyremontować znaczny fragment drogi …