SPOTKANIE OPŁATKOWE KOŁA TERENOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W PRZASNYSZU

15 grudnia 2017 roku w restauracji „Millenium” odbyło się Spotkanie Opłatkowe Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Przasnyszu. W spotkaniu uczestniczyło około pięćdziesiąt osób. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście: przedstawiciele władz powiatu przasnyskiego: Pani Maria Kowalska i miasta Przasnysz: Pan burmistrz Waldemar Trochimiuk, a także ksiądz proboszcz Andrzej Maciejewski z parafii Św. Wojciecha w Przasnyszu. Niewidome dzieci otrzymały od władz powiatu i miasta świąteczne paczki ze słodyczami. W miłej atmosferze przy obficie zastawionym stole spędziliśmy czas. Nie udało by się nam zorganizować tego spotkania bez pomocy naszych wspaniałych sponsorów, którzy co roku nas wspierają. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Informacje o działalności Koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Przasnyszu. Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych jest organizacją pożytku publicznego o charakterze samopomocowym.

W  Polskim Związku Niewidomych zrzeszone są osoby dorosłe, młodzież i dzieci:
– niewidome od urodzenia i ociemniałe,
– słabo widzące z powodu różnych poważnych wad i schorzeń.

Instancją zwierzchnią nad Kołem Terenowym w Przasnyszu jest Okręg Mazowiecki.

Okręg Mazowiecki PZN ma osobowość prawną. Jest jedną z 16-stu jednostek wojewódzkich Polskiego Związku Niewidomych. Zrzesza około 7 tysięcy członków.

Działalność Okręgu i Koła ma na celu:
– udzielanie pomocy ludziom w adaptacji do życia w warunkach utraty widzenia lub znacznego jego pogorszenia,
– przeciwdziałanie obniżaniu się poziomu życia osób z dysfunkcją wzroku oraz ich marginalizacji społecznej,
– upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod i technik usprawniających funkcjonowanie,
– organizowanie poradnictwa oraz rehabilitacji psychicznej, fizycznej, społecznej i zawodowej,
– zgłaszanie różnym instytucjom potrzeb osób niewidomych i słabo widzących w zakresie edukacji, rehabilitacji i spraw socjalnych,
– informowanie społeczeństwa na temat specyficznych potrzeb tego środowiska oraz reprezentowanie jego interesów.

W Okręgu i Kole Terenowym można:
– dowiedzieć się o przysługujących uprawnieniach, świadczeniach i pomocach ułatwiających funkcjonowanie osobom niewidomym i słabo widzącym,
– zasięgnąć porady psychologa oraz instruktora rehabilitacji,
– przeszkolić się w zakresie samodzielnego wykonywania czynności codziennych w tym także bezpiecznego poruszania się po ulicy,
– nauczyć się brajla i bezwzrokowej obsługi komputera,
– dowiedzieć się o innych instytucjach działających na rzecz niewidomych i słabo widzących,
– poznać nowych kolegów mających podobne problemy,
– uczestniczyć w różnych atrakcyjnych imprezach i grupowych formach aktywności,
– włączyć się w działalność społeczną na rzecz innych,
– przekonać się, że mimo utraty widzenia czy znacznego jego osłabienia, życie może być ciekawe i wartościowe.

Skomentuj artykuł

avatar