Spotkanie integracyjne w ramach projektu „Dajmy szansę”

Warsztaty edukacyjne, bloki taneczno – konkursowe oraz atrakcje w plenerze zaplanowano podczas dzisiejszego spotkania integracyjno – edukacyjnego zorganizowanego w ramach projektu „Dajmy szansę”. W wydarzeniu w Skaryszewie weźmie udział wicewojewoda Dariusz Piątek.

Unijny program „Dajmy szansę” ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wyrównywanie szans uczestników projektu w codziennym życiu oraz pracy zawodowej. Podczas dzisiejszego spotkania zaplanowano zabawy taneczno – konkursowe z animatorem, w trakcie których przeprowadzone zostaną gry zespołowe zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Organizatorzy przewidzieli również wykład edukacyjny na temat rodzicielstwa zastępczego, integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Spotkanie zakończy  się ogniskiem plenerowym.

W ramach projektu „Dajmy szansę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu wsparciem objęte zostały 102 osoby. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments