SP 1 Przasnysz: Wycieczka do Opinogóry i na Gołotczyznę

Koło przyrodnicze i koło geograficzne w ramach programu poznajemy osobliwości przyrodnicze i kulturowe najbliższego regionu wybrało się na wycieczkę do romantycznej Opinogóry i pozytywistycznej Gołotczyzny. Deszczowa Opinogóra wyglądała równie pięknie.

Opinogóra jest poświęcona życiu i twórczości Zygmunta Krasińskiego trzeciego naszego wieszcza narodowego epoki romantyzmu po Juliuszu Słowackim i Adamie Mickiewiczu. Pałacyk w Opinogórze Zygmunt Krasiński otrzymał w posagu od ojca. Pałac należy do Muzeum Romantyzmu wraz z Oficyną Dworską i innymi obiektami. Jest usytuowany na terenie 22- hektarowego parku, gdzie kiedyś odbywały się polowania. Zygmunt Krasiński był bardzo dobrze wykształcony. Jako dziecko uczył się 13 godz. dziennie w swoim domu w Warszawie i Opinogórze. Dowiedzieliśmy się również, że Zygmunt Krasiński występował z o dwa lata starszym Fryderykiem Chopinem. Fryderyk grał, a Zygmunt recytował. Zmarł młodo, w wieku 47 lat, na gruźlicę i jest pochowany w Opinogórze.

Drugim punktem wycieczki była Gołotczyzna, gdzie w parku znajduje się piękny dworek Aleksandry Bąkowskiej wykształconej i zamożnej hrabianki. Była piękną kobietą, która zrezygnowała z kariery i życia osobistego, poświęcając się pracy społecznej. Założyła szkołę najpierw dla dziewcząt, a później dla chłopców. Krzewiła oświatę wśród ludności wiejskiej. Po śmierci cały jej majątek, zgodnie z jej wolą, przeszedł na rzecz państwa.

W parku znajduje się również dom pisarza, publicysty , historyka, krytyka, działacza społecznego – Aleksandra Świętochowskiego. Był on gorącym rzecznikiem postępu, oświaty, kultury. Walczył o równe prawa dla kobiet. Pomagał w działalności społeczno – oświatowej Aleksandry Bąkowskiej. Jego pseudonim Władysław Okoński, Poseł Prawdy. Zmarł w 1938 roku w Gołotczyźnie. Dzięki Aleksandrze Bąkowskiej i Aleksandrowi Świętochowskiemu Gołotczyzna była w ostatnich latach zaborów i w odrodzonej Polsce wielkim ogniskiem oświaty i światła.

Wycieczka bardzo podobała się wszystkim uczestnikom i zachęciła do dalszego zwiedzania innych tak pięknych miejsc regionu.

SP1 Przasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments