Seminarium „Aspekty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie”

W dniu 22.05.2017r w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbyło się seminarium pn. „Aspekty działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Organizatorem spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

W seminarium brali udział przedstawiciele następujących instytucji: Komendy Powiatowej Policji , Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rejonowego. Prokuratury Rejonowej, Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej Nr 2 , Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi,  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i służby zdrowia. Gościem specjalnym była trenerka , psychoterapeutka, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pani Małgorzata Szulik, która od 2008r prowadzi superwizje dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. W swoim wystąpieniu wyraziła uznanie i podkreśliła zaangażowanie przasnyskiego Zespołu Interdyscyplinarnego zwracając szczególną uwagę na harmonię działań i relacje panujące w Zespole. Odnosząc się do badań przeprowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wśród zespołów interdyscyplinarnych działających na Mazowszu pokazała zagrożenia i trudności, na jakie napotykają zespoły w swojej pracy.Podkreśliła również znaczenie superwizji dla rozwoju, wsparcia i profesjonalizacji  osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pracownicy socjalni  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Panie Katarzyna Przybysz i Magdalena Król, które zajmują się rodzinami dotkniętymi przemocą domową  przedstawiły  prezentację dot. działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2012 -2016. Skalę zjawiska obrazują liczby odnoszące się do ilości wszczynanych procedur Niebieskiej Karty oraz rodzin, w których prowadzony jest monitoring.

W kolejnych latach inicjowano procedurę Niebieskiej Karty w rodzinach:

– rok 2012 – 47

– rok 2013 – 52

– rok 2014 – 57

– rok 2015 – 32

– rok 2016 – 41

Natomiast rokrocznie monitoringiem objętych było:

– rok 2012 – 93 rodziny

– rok 2013 – 98 rodzin

– rok 2014 –  101

– rok 2015 –  80

– rok 2016 –  82

W latach 2012-2016 odbyło się łącznie 1766 spotkań grup roboczych, których praca polega zarówno na prowadzeniu monitoringu rodzin doświadczających przemocy w miejscu zamieszkania, jak i na organizacji spotkań z osobami doświadczającymi przemocy i sprawcami w Ośrodku Pomocy Kryzysowej. Efekty pracy Zespołu Interdyscyplinarnego wyrażają się w ilości zamkniętych Niebieskich Kart, których w omawianym okresie było 146 z powodu ustania przemocy i zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz 48 z powodu braku zasadności podejmowanych działań.

W dyskusji, którą prowadziła Joanna Cieślik- Dyrektor MOPS głos zabrali:       Z-ca  Burmistrza – Pani Wiesława Helwak,  Prokurator Rejonowy – Pan Artur Folga, Komendant Powiatowy Policji insp. Tomasz Łysiak, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 – Pani Hanna Tomaszewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi –  Pan Arkadiusz Siejka. Goście podkreślali bardzo dobrą współpracę oraz efektywność działań przasnyskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na zakończenie  spotkania Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Jeronim,

Z-ca Burmistrza Pani Wiesława  Helwak oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego pani Joanna Cieślik wręczyli podziękowania za wieloletnia pracę w Zespole dla :

1.     asp.szt. Ewy Śniadowskiej

2.     asp.szt. Mariusza Pogorzelskiego

3.     Wojciecha Długokęckiego

4.     podkom. Jacka Majewskiego

5.     sierż.szt. Magdaleny Brockiej

MOPS Przasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments