Ruszył nabór pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi do Żłobka Miejskiego w Przasnyszu.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Przasnyszu informuje o naborze pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi do Żłobka Miejskiego w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 8 zgodnie z poniższym zarządzeniem.

ZARZĄDZENIE NR 10/2018

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Przasnyszu

z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Żłobku Miejskim w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 8

Na podstawie art.7 pkt. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. poz. 1260 z późn. zm.) podmiot wykonujący zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się nabór na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w poniższym zakresie:

1) Opiekun dziecięcy (3,5 etatu)

2) Sprzątaczka/pomoc kuchenna (1 etat)

3) Sprzątacz/sprzątaczka (0,5 etatu)

§ 2.

W załącznikach znajdują się wymagania dotyczące poszczególnych stanowisk w Żłobku Miejskim w Przasnyszu.

§ 3.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko……………(wpisać właściwe) w Żłobku Miejskim w Przasnyszu” w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Przasnyszu pokój 59 (III piętro) lub przesłać na adres Urząd Miasta w Przasnyszu 06-300 Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2 do 16.08.2018r. do godziny 15.30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

§ 4.

Nie przewiduje się przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

§ 5.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna. O miejscu i terminie rozmowy rekrutacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Przasnyszu

/-/ Magdalena Gerwatowska

Nabór na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego (.pdf)

Nabór na wolne stanowisko pomocy kuchennej (.pdf)

Nabór na wolne stanowisko sprzątaczki (.pdf)


Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments