Ruszył nabór pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi do Żłobka Miejskiego w Przasnyszu.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Przasnyszu informuje o naborze pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi do Żłobka Miejskiego w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 8 zgodnie z poniższym zarządzeniem.

ZARZĄDZENIE NR 10/2018

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Przasnyszu

z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Żłobku Miejskim w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 8

Na podstawie art.7 pkt. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. poz. 1260 z późn. zm.) podmiot wykonujący zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się nabór na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w poniższym zakresie:

1) Opiekun dziecięcy (3,5 etatu)

2) Sprzątaczka/pomoc kuchenna (1 etat)

3) Sprzątacz/sprzątaczka (0,5 etatu)

§ 2.

W załącznikach znajdują się wymagania dotyczące poszczególnych stanowisk w Żłobku Miejskim w Przasnyszu.

§ 3.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko……………(wpisać właściwe) w Żłobku Miejskim w Przasnyszu” w formie pisemnej w Urzędzie Miasta w Przasnyszu pokój 59 (III piętro) lub przesłać na adres Urząd Miasta w Przasnyszu 06-300 Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2 do 16.08.2018r. do godziny 15.30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

§ 4.

Nie przewiduje się przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

§ 5.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna. O miejscu i terminie rozmowy rekrutacyjnej osoby te zostaną poinformowane telefonicznie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Przasnyszu

/-/ Magdalena Gerwatowska

Nabór na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego (.pdf)

Nabór na wolne stanowisko pomocy kuchennej (.pdf)

Nabór na wolne stanowisko sprzątaczki (.pdf)


Źródło UM Przasnysz
Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...