Rozstrzygnięto I etap X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

W poniedziałek, 9 marca 2020 roku, Placówka Terenowa KRUS w Przasnyszu przeprowadziła finał konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i traktujesz”. Głównym organizatorem konkursu na Mazowszu był Oddział Regionalny KRUS Warszawa, zaś współorganizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, gminy oraz dyrekcje szkół podstawowych.

 

Celem konkursu plastycznego jest: promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Komisja konkursowa w składzie: Kierownik PT KRUS Przasnysz Grzegorz Lewandowski, Starszy Specjalista ds. Prewencji Małgorzata Krawczyk, Zastępca Dyrektora Miejskiego Domu Kultury (plastyk) Krzysztof Gadomski i Podinspektor ds. Rolnictwa zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu Jacek Durski obejrzała i oceniła prace laureatów I etapu konkursu, kierując się przyjętymi kryteriami.

Prace laureatów były wykonane różną techniką (m.in. malowane kredkami, farbami, wyklejane bibułą, wełną, słomą i modeliną). Przy wyborze najładniejszych prac brano pod uwagę:

  • zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie,
  • oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu,
  • walory estetyczne pracy, a także samodzielne wykonanie przez autora pracy.

Pod ocenę komisji poddanych zostało 125 prac, które wpłynęły z 16 szkół z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Przasnyszu. Z gminy Chorzele do konkursu zgłosiło się 7 szkół, które przekazały 22 prace, z gminy Jednorożec 3 szkoły – 14 prac, z gminy Krzynowłoga Mała 3 szkoły – 38 prac i z gminy Przasnysz 3 szkoły – 51 prac. Spośród uczestników konkursu w dwóch kategoriach wiekowych : I grupa – klasy 0-3 (54 prace) i II grupa – klasy 4-8 (71 prac) komisja wyłoniła laureatów I – III miejsca oraz przyznała liczne wyróżnienia.

W I grupie wiekowej :

  • I miejsce – Katarzyna Sebastiańska, uczennica kl. III Szkoły Podstawowej w Nowej Krępie (gmina Przasnysz);
  • II miejsce – Adam Bobiński, uczeń kl. II Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej, (gmina Krzynowłoga Mała);
  • III miejsce – Olga Lekowska, uczennica kl. II Szkoły Podstawowej w Bogatem (gmina Przasnysz).

Wyróżnienie otrzymali: Patrycja Olszewska kl. III Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej, Kinga Kobus kl. III Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzelach, Kacper Golubiński kl. I Szkoła Podstawowa w Nowej Krepie, Oliwia Czaplicka kl. III Szkoła Podstawowa w Ulatowo-Adamach i Bartosz Żakowski „0” Szkoła Podstawowa w Bogatem.

W II grupie wiekowej laureatami zostali :

  • I miejsce – Julia Sebastiańska uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Nowej Krępie (gmina Przasnysz);
  • II miejsce – Marta Miecznikowska uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej (gmina Krzynowłoga Mała);
  • III miejsce – Bartosz Przybylski uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Nowej Krępie (gmina Przasnysz).

Wyróżnienia zdobyli: Julia Morawska kl. VIII Szkoła Podstawowa w Ulatowo-Adamach, Wiktoria Konieckowicz kl. V Szkoła Podstawowa w Bogatem, Adrian Mikołajski kl. VI Szkoła Podstawowa w Duczyminie, Natalia Golba kl. VI Szkoła Podstawowa w Bogatem.

Poziom artystyczny i zastosowane techniki ocenianych prac były na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie prace, każda na swój sposób niosły przesłanie zawarte w tytule konkursu. Rysunki laureatów I miejsc z obu kategorii wiekowych zostały przesłane do dalszej rywalizacji i oceny przez Komisję Wojewódzką w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie.

Laureaci etapu Placówki Terenowej KRUS w Przasnyszu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS i współfundatorów: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Wójta Gminy Krzynowłoga Mała oraz Wójt Gminy Przasnysz, do 24 maja 2020 roku.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments