Rozporządzenie dotyczące epidemii zostało pilnie zmienione. Wyjątki dla niektórych grup społecznych.

W środę wieczorem zmieniono Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to złagodzenie przepisów dla niektórych grup: m.in. hotelarzy, niektórych zakładów produkcyjnych i … myśliwych.

 

Zmieniony został zakaz dotyczący korzystania z hoteli – nie będą musiały opuścić ich osoby, które mieszkają tam dłużej. Dotyczy to tych, którzy na stałe wynajmują pokój lub rozpoczęli swój pobyt przed wejściem w życie nowych ograniczeń.

 

Dotychczasowe przepisy mówiły, że odległość pomiędzy stanowiskami pracy musi wynosić co najmniej 1,5 m. Restrykcję tę odrobinę złagodzono, dodając formułkę: „chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19” – czytamy w rozporządzeniu.

Zdążyliśmy się już przekonać, że jedną z grup społecznych, które w naszym kraju są traktowane ze szczególną atencją, są myśliwi. W rozporządzeniu znalazł się również ukłon w ich kierunku. Jak czytamy w uzasadnieniu: „projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia (…) w ten sposób, żeby spod obostrzeń, o których mowa w § 5 wyłączyć myśliwych. Zaproponowana zmiana umożliwi kontynuowanie pozyskania dzików zarówno w ramach polowań, jak i odstrzałów sanitarnych, co pozostaje kwestią priorytetową w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń (ASF)”.

Rozporządzenie Rady Ministrów weszło w życie z dniem ogłoszenia (1 kwietnia) z wyjątkiem paragrafu dotyczącego prawa łowieckiego, który wszedł w życie z mocą wsteczną od dnia 31 marca 2020 r.

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments