Rozmawiali o przyszłości PKS w Przasnyszu.

Dworzec autobusowy w Przasnyszu na miarę XXI wieku oraz możliwość bezproblemowego dojechania do każdego zakątka powiatu przasnyskiego – taki cel przyświecał spotkaniu, które zostało zorganizowane z inicjatywy burmistrza Przasnysza Waldemara Trochimiuka.

Spotkanie, do którego doszło 20 kwietnia, może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania przewozów pasażerskich w powiecie przasnyskim, które – wraz z likwidacją firmy Mobilis, mają przestać funkcjonować od 1 lipca 2018 roku.

Właścicielem terenu, na którym znajduje się dworzec autobusowy w Przasnyszu, jest firma JP Development. Firma ta zwróciła się z wnioskiem do burmistrza Przasnysza o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, w którym znajduje się dworzec. Architekt i urbanista już są po rozmowach, i już wiadomo – że odnowiony dworzec będzie obiektem w równym stopniu atrakcyjnym dla pasażerów, jak i dla kupujących.

Z kolei przejęciem przewozów pasażerskich w powiecie przasnyskim jest zainteresowane Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Polonus” – jest to spółka akcyjna posiadająca ponad 65-letnie doświadczenie w przewozach pasażerskich na polskim i europejskim rynku komunikacyjnym.

20 kwietnia do rozmów usiedli: burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk; reprezentanci Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Polonus”: Maciej Acedański – prezes zarządu, Krzysztof Soin – członek zarządu, Michał Gileta – dyrektor ds. przewozów dalekobieżnych i Mirosław Odolecki – starszy specjalista ds. transportu; Krzysztof Bieńkowski – kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie; Piotr Trzcinka – JP Development; przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Przasnyszu: Jarosław Włodarczyk i Zbigniew Zagroba.

Zgodnie z ustawą organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu jest starosta. I to właśnie starosta będzie miał kluczowy głos w tej sprawie. Ale Miastu Przasnysz przewozy pasażerskie też ogromnie leżą na sercu.

– Komunikacja publiczna co prawda leży w gestii powiatu, ale jej prawidłowe funkcjonowanie to także nasz problem, ponieważ do Przasnysza kierują się autobusy z wszystkich gmin naszego powiatu, i przez Przasnysz przejeżdża wiele linii dalekobieżnych. Dlatego też jestem otwarty na wszelką pomoc jakiej tylko mogę udzielić – mówi burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk.

Kolejne spotkanie ma się odbyć na początku maja, ale wydaje się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, i jest realna szansa na porozumienie, które będzie satysfakcjonować wszystkie strony.


 

Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments