ROWEROWY EKO-PIKNIK W GMINIE JEDNOROŻEC

Urząd Gminy w Jednorożcu, Nadleśnictwo Parciaki oraz Fundacja Nasza Ziemia w dniu 26 czerwca 2014 r. (czwartek) w ramach 21 edycji akcji „Sprzątania świata – Polska” pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!” zorganizowały Rowerowy Eko-piknik dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu gminy Jednorożec.

Minione wydarzenie miało skłonić uczestników do refleksji na temat wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze podczas aktywnego wakacyjnego wypoczynku. Edukacyjno-informacyjny charakter Eko-pikniku w ocenie organizatorów powinien przyczynić się do wykreowania właściwych wzorców postępowania z odpadami komunalnymi oraz zbudowania poczucia odpowiedzialności za środowisko.

Każdy uczestnik akcji otrzymał od organizatorów zestaw upominków ściśle nawiązujących do tematyki będącej przedmiotem akcji.

Fundacja Nasza Ziemia przyznała Urzędowi Gminy w Jednorożcu status lokalnego koordynatora największej w Polsce akcji ekologicznej „Sprzątanie świata – Polska” – dzięki czemu Rowerowy Eko-piknik będzie mógł wpisać się na stałe w kalendarz imprez organizowanych na terenie gminy Jednorożec.guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments