Rośnie liczba bezrobotnych w powiecie przasnyskim. Spada liczba ofert pracy.

W marcu oraz kwietniu 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się blisko 300 bezrobotnych. Tym samym, na koniec kwietnia liczba zarejestrowanych mieszkańców naszego powiatu, nieposiadających zatrudnienia, wzrosła do blisko 2 tys. Znacznym problemem jest także znikoma liczba ofert pracy. Są jednak i pozytywy.

 

Korzystnym zjawiskiem jest duże zainteresowanie przasnyskich przedsiębiorców różnymi rodzajami wsparcia udzielanego przez PUP. O tego typu pomoc ubiegało się dotychczas blisko 1,7 tys. lokalnych firm. Biznes liczy więc na przetrwanie trudnych czasów, co wpłynie na wzrost liczby ocalonych miejsc pracy.

– W powiecie przasnyskim na koniec kwietnia 2020 r. było zarejestrowanych 1950 bezrobotnych, zaś na koniec marca 1863 osoby. Stopa bezrobocia na 31.03.2020 r. wynosiła 8,8 %. W marcu zarejestrowało się 138 bezrobotnych, zaś w kwietniu 147 osób. Niepokojąca jest bardzo mała liczba ofert pracy – mówi dyrektor PUP Jadwiga Żuber.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, w celu przeciwdziałania skutkom społeczno – ekonomicznym wywołanym przez epidemię, wspiera pracodawców poprzez programy służące ochronie miejsc pracy oraz mające na celu zapobieganie wzrostowi problemu bezrobocia.

– Realizujemy instrumenty wsparcia uruchomione na mocy artykułów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 i innych chorób oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – informuje Jadwiga Żuber.

 

Tarcza antykryzysowa w Przasnyszu

Spełniający wymogi przedsiębiorcy, mogą w PUP korzystać z kliku rodzajów wsparcia:

  • Największym powodzeniem cieszy się jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy. Tego typu wniosków do PUP w Przasnyszu do 8 maja wpłynęło aż 1.362.
  • Do 8 maja wpłynęły również 73 wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.
  • O dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, będącego osoba fizyczną, niezatrudniającą pracowników ubiegało się 91 wnioskodawców.
  • Z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz np. kościelnych osób prawnych, klubów sportowych oraz podobnych podmiotów w naszym powiecie chciało skorzystać dwóch wnioskodawców.

 

Łącznie do 08.05.2020 r. wpłynęło do urzędu 1.528 wniosków z czego 1.203 zostało wypłaconych i, jak chwali się przasnyski PUP, jest to procentowo kilkukrotnie więcej niż wynosi średnia dla naszego województwa (obecnie ok. 20%).


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments