Roman Nowicki: SENATOR RULEWSKI WYROLOWANY

SENATOR RULEWSKI WYROLOWANY

Wygląda na to że trwa zła pasa naszego parlamentu. Dzisiaj Senat odrzucił poprawki Senatorów i przyjął złą ustawę „Mieszkanie dla Młodych”. Gorzej, ustawę która jest kolejnym przykładem niezrozumiałego preferowania deweloperów i upolityczniania procesów ustawodawczych.

 Z niemiłym zaskoczeniem przyjęliśmy dzisiejsze wyniki  glosowania w Senacie nad poprawkami do ustawy o „Mieszkaniach dla Młodych”. Jest powszechne przekonanie, że ustawa była przygotowywana pośpiesznie na zamówienie polityczne w związku z drugim expose Premiera. Pierwsza wersja ustawy wyłączała automatycznie większość kraju spod jej działania dając wyłączne preferencje deweloperom (dotyczyła mieszkań w blokach). Ustawa miała pomóc młodym rodzinom i singlom w rozwiązaniu swoich problemów mieszkaniowych tymczasem w odróżnieniu od likwidowanej ustawy „Rodzina na Swoim” wyłączono z niej możliwość zakupu mieszkań na stosunkowo tanim rynku wtórnym. Argument rządowy, że zakupy na rynku wtórnym nie przysparzają wpływów do budżetu i nie dają dodatkowego zatrudnienia jest daleki od prawdy. Pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży mieszkań i domów na rynku wtórnym z reguły są inwestowane w zakup nowych mieszkań co jest korzystne dla budżetu państwa i dla ograniczania bezrobocia.

Nie merytoryczne naciski polityczne na przebieg głosowania w Senacie, a wcześniej w Sejmie każą się zastanowić czy ustawa ma istotnie pomagać młodym w zdobyciu własnego dachu nad głową, czy służy jak wiele innych ustaw doraźnym interesom politycznym, nie mówiąc już o deweloperach (to ostatnie spostrzeżenie zdaje się potwierdzać najnowsza inicjatywa Ministerstwa Finansów i BGK w sprawie kupowania mieszkań od deweloperów i przeznaczanie ich na wynajem, z jednoczesnym niszczeniem Towarzystw Budownictwa Społecznego, które wybudowały dotychczas ponad 100 tysięcy mieszkań z tanim czynszem)). Trzeba podziękować Senatorom, którzy mieli odwagę pozostać w dzisiejszych głosowaniach przy swoim zdaniu i bronili rzeczywistych interesów młodych ludzi {Senator Rulewski}, ale decyzje partyjne przesądziły, że większość przyjęła złą polityczną ustawę bez poprawek.


Roman Nowicki
17 października 2013  


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments