Roksana Grabowska i Kinga Zielich z Duczymina stypendystkami Fundacji im. O. Honoriusza Kowalczyka

Roksana Grabowska z III klasy gimnazjum i Kinga Teresa Zielich, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Duczyminie zostały tegorocznymi stypendystkami Fundacji im. O.Honoriusza z Poznania.

Obie wyróżnione należą do grona najlepszych uczennic ze średnią ocen znacznie powyżej 4, brały też udział w konkursach szczebla szkolnego, gminnego, powiatowego i krajowego. Stypendystki pochodzą z rodzin wielodzietnych, wyróżniają się też aktywnością w życiu społecznym szkoły i klasy oraz uczestnictwem w życiu religijnym.

Data wręczania stypendiów nie jest przypadkowa, nawiązuje bowiem do daty 10 czerwca 2013 roku, kiedy to za swojego patrona szkoła obrała pochodzącego właśnie z Duczymina znanego potem duszpasterza i dominikanina – O.Honoriusza Kowalczyka.

W tym roku zarząd Fundacji im. O.Honoriusza Kowalczyka w Poznaniu przyznał dwa stypendia każde w wysokości 1500 zł, które poprzez fundację sfinansował prof zw. dr hab. Andrzej Maciejewski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczennicom i towarzyszącym im mamom stypendia wręczyli Stanisława Borowczyk prezes fundacji z Poznania, Krzysztof Jakubowski i Jerzy Kącki z Mławskiego Zespołu Wspierania Fundacji.

Gratulacje z okazji święta szkoły przekazała też obecna na uroczystości Beata Szczepankowska burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Wręczyła przy tej okazji nagrodę burmistrza, przyznaną na wniosek dyrekcji szkoły nauczycielce chemii, geografii i przyrody Wiesławie Anielak.

Źródło codziennikmlawski.pl
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments