Rewolucji w finansach Przasnysza nie będzie, miejską kasę czeka jednak kilka ważnych zmian.

Podczas ostatniego w tej w kadencji posiedzenia komisji stałych rady miasta realizowano krótki program obrad. Radni wysłuchali informacji skarbnika Iwony Domańskiej na temat zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmiany uchwały budżetowej miasta Przasnysz na 2018 rok.

Projekty uchwał w tych sprawach zakładają m.in. zwiększenie dochodów budżetowych miasta o ok. 914 tys. zł tj. do kwoty ok. 75 mln.  W związku z ponadplanowymi dochodami ze sprzedaży udziałów w nieruchomości przy ul. św. Stanisława Kostki  5 (siedziba starostwa) zwiększono dochody majątkowe o ponad 1 mln zł. Zmniejszono planowane wpływy z dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkola o łączną kwotę 269 tys. zł. Wprowadzono plan dochodów i wydatków z projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 ze środków UE „Erasmus Plus”, zmniejszono plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 798 tys. w związku z przesunięciem na następne lata terminu realizacji zadań inwestycyjnych pn. budowa boiska szkolnego przy szkole nr 3 oraz budowy kompleksu sportowego na stadionie miejskim.

Burmistrzowi zgodnie z prawem należy się trzymiesięczna odprawa

Uzupełniono plan wydatków na rewitalizację parku przy ul. Wojskowej oraz przebudowę pomieszczeń w budynku przasnyskiego magistratu. Miasto planuje zagospodarowanie lokali po bibliotece, które mają zostać przeznaczone na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Placówka pomocowa opuści bowiem mury starostwa. Pierwotnie burmistrz zaplanował na parterze urzędu miasta powstanie Inkubatora Przedsiębiorczości – tak zresztą brzmiała jedna z jego przedwyborczych obietnic. Z jakiejś przyczyny zmienił zdanie i zamiast rozwoju przedsiębiorczości, miasto postanowiło przeznaczyć lokal na potrzeby pomocy społecznej. Uzupełniono także plan wydatków na budowę i przebudowę placów zabaw oraz wprowadzono dotację na realizację projektu „Przebudowa i Nadbudowa Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu”. Przypomnijmy, że miasto już w 2013 r. wydało ponad 200 tys. zł. na  przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy MDK-u, ale do realizacji projektu nie doszło. Wprowadzono także plan na wypłaty odpraw dla burmistrza w związku z upływem kadencji. Zgodnie z prawem odchodzącym z urzędu wójtom i burmistrzom przysługuje na koniec kadencji trzymiesięczna odprawa. Byli włodarze otrzymują też finansowe ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały wprowadzenie proponowanych uchwał. Ich kształt poznaliśmy jedynie za sprawą ustnego sprawozdania pani skarbnik, ponieważ w Biuletynie Informacji Publicznej przasnyskiego urzędu projektów najnowszych uchwał próżno w tej chwili szukać.

 

Małgorzata Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments