Rekrutacja w Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu

 REKRUTACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

prosi o dokonanie zapisów dzieci urodzonych w 2006 roku i ewentualnie w 2007 roku 

do klasy I. W tym celu należy pobrać i wypełnić wniosek, który dostępny jest:

x  na stronie www.jedynka-przasnysz.pl w zakładce Rekrutacja

x  w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko,

x  w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Szkoły ul. Żwirki i Wigury 4

do 15 kwietnia 2013 r.

Ważne terminy:

do 15 kwietnia 2013 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I

do 15 czerwca 2013 r. – pisemne poinformowanie rodziców o ewentualnej odmownej decyzji Dyrektora szkoły o przyjęciu dziecka do klasy I.

28 maja 2013 r. – spotkanie z rodzicami przyszłych uczniów klas I

do 30 czerwca 2013 r. – podanie list uczniów poszczególnych klas I.


SP1


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments