Rekrutacja uczestników projektu ,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” – zakończona.

Pasek wizualizacyjny z informacją o wsółfinansowaniu. Kolor_

Gmina Czernice Borowe jako jedna z pierwszych gmin w powiecie przasnyskim i regionie przystąpiła do ogólnopolskiego Projektu ,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, podpisując Porozumienie o współpracy. Projekt realizowany jest przez Fundację Aktywizację (d. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe. Wartość projektu to  27 941 840 zł

W dniu 17.10.2013r., zakwalifikowano do uczestnictwa w projekcie 9 osób niepełnosprawnych spełniających określone kryteria w Projekcie z terenu gminy Czernice Borowe – 8 osób i 1 osoba z Przasnysza (4M i 5K). W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Fundacji Aktywizacja: P. Magdalena Gremplewska – Specjalista ds. wejścia na rynek pracy  oraz P. Izabela Jańta – Specjalista ds. rekrutacji.

Projekt ,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”  za główny cel  zakłada pomoc osobom niepełnosprawnym w:

 • znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia,
 • nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy zawodowe, praktyki
  i staże zawodowe,
 • integracji środowiska, w którym funkcjonują.

W pierwszej kolejności Uczestnik/Uczestniczka Projektu (w październiku i listopadzie 2013r.) skorzystają ze wsparcia mentora w trakcie którego zostanie przeprowadzony 2 godzinny wywiad z osobami niepełnosprawnymi i opracowany Indywidualny Plan Działania, który pozwoli określić predyspozycje zawodowe Uczestników/Uczestniczek oraz ustalenie form dalszego wsparcia w projekcie. Kolejnymi działaniami zaplanowanymi w projekcie dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek są Warsztaty Umiejętności Społecznych, w których każda osoba niepełnosprawna, biorąca udział w Projekcie, będzie mogła skorzystać:

 • ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, prawnika,
 • pomocy w znalezieniu pracy poprzez dostęp do najnowszych ofert pracy z lokalnego rynku,
 • możliwość wzięcia udziału w stażach rehabilitacyjnych i praktykach zawodowych,
 • wsparcia trenera pracy – pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji do nowego miejsca pracy,
 • możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycia certyfikatów, zaświadczeń poprzez darmowe szkolenia: zawodowe, komputerowe, językowe, prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wsparcia finansowego dla osób zainteresowanych kontynuacją lub podjęciem nauki,
 • oferty bezpłatnych wyjazdów integracyjnych oraz warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Koszt wsparcia przypadający na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu to 9 313, 94 zł

Szkolenia będą odbywać się w Centrum Kształcenia Na Odległość w Czernicach Borowcy które zostało utworzone w 2008r., również przy wsparciu Fundacji Aktywizacja. Wsparcie, którym zostaną objęci Uczestnicy/Uczestniczki projektu, przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w gminie podniesienia jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców i ich integracji społecznej. Zachęcam do śledzenia wszystkich zainteresowanych dalszymi wydarzeniami związanymi z realizacją  projektu na stronie www.centrum.czerniceborowe.pl.


Magdalena Bukowska

Trener Samodzielności w e-Centrum Gmina Czernice Borowe


 


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments