Regulamin korzystania z fontanny znajdującej się na płycie Rynku Miejskiego w Przasnyszu.

Urząd Miasta Przasnysz opublikował w dniu wczorajszym regulamin korzystania z fontanny znajdującej się na płycie Rynku Miejskiego w Przasnyszu.

 

1) Teren wokół fontanny jest miejscem publicznym, przeznaczonym do odpoczynku oraz rekreacji.

2) Dzieci w wieku do lat siedmiu, w obrębie fontanny, muszą przebywać pod opieką rodziców lub osób starszych.

3) Za spowodowanie przez dzieci zniszczeń odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

4) W czasie przebywania na terenie wokół fontanny zabrania się:
a) zatykania dysz fontanny,
b) wjeżdżania na płytę fontanny rowerami, deskorolkami, wrotkami,itp.,
c) picia wody z fontanny,
d) kąpieli i mycia w fontannie,
e) wprowadzania na teren fontanny zwierząt,
f) używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
g) zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny,
h) zakłócania spokoju i porządku publicznego,
i) umieszczania tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń.

5) Osoby naruszające zasady określone w niniejszym regulaminie podlegają odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.618 ze zm.).


6) Wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłaszać do Urzędu Miasta tel. 29 756 49 00.

 

Burmistrz Przasnysza
Waldemar Trochimiuk


Źródło UM Przasnysz
Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...