Regulamin i polityka prywatności

1. Warunki ogólne korzystania z Portalu Infoprzasnysz

 • Korzystanie z portalu jest bezpłatne
 • Portal jest portalem informacyjno-społecznościowym, skierowanym do osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy na temat powiatu przasnyskiego, samorządów poszczególnych gmin, szkół, organizacji, placówek, stowarzyszeń itp., działających na tym terenie oraz samych mieszkańców.
 • Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 • Korzystając z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 • Dostęp do możliwości i usług na www.infoprzasnysz.com jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem lub zarejestrowanym użytkownikiem.
 • Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z www.infoprzasnysz.com, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności.

2. Prawa i możliwości użytkowników witryny

Rejestrując się w witrynie infoprzasnysz.com:

 • zgadzasz się dostarczyć podczas rejestracji prawdziwych informacji,
 • akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
 • zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem , jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym ujawnisz swój login i hasło,
 • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.
 • Użytkownicy Portalu mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie: przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych, komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów, porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą na forum dyskusyjnym, za pomocą formularza kontaktowego i innych, publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów.

Zakres usług witryny może być rozszerzany przez wydawcę.

3. Aktywność użytkowników Portalu:

W związku z zarejestrowaniem się jako Użytkownik Portalu w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:

 • treść komentarza musi dotyczyć zawartej w tym miejscu informacji
 • nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
 • nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
 • nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nieograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
 • nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną i w związku z tym nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody administratora witryny,
 • zgadzasz się, aby wydawca witryny www.infoprzasnysz.com zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia.

4. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w Portalu, prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: kontakt@infoprzasnysz.com

5. Odpowiedzialność:

 • Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
 • Dane publikowane w Portalu pochodzą z wiarygodnych, sprawdzonych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy dziennikarzy współpracujących z redakcją są rzetelne.
 • Redakcja Portalu dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 • Prezentowane w Portalu poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów (Internautów), nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
 • IP internauty będzie ujawniane w przypadku zwolnienia administratora portalu przez organy ścigania bądź sąd z obowiązku ochrony danych osobowych oraz zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej gdy komentarz / wpis w sposób oczywisty naruszy dobra osób trzecich

6.Warunki techniczne: W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:

 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 i wyższej lub Mozilla w wersji 1.0 lub wyższej
 • W przypadku niektórych podstron, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od redakcji problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności witryny www.infoprzasnysz.com

7. Prawa autorskie

Redakcja Portalu, oferując użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Redakcja www.infoprzasnysz.com informuje, że Portal zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, zdjęcia i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

Wykorzystywanie treści Portalu w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych odbywać się może za pisemną zgodą redakcji www.infoprzasnysz.com

8. Polityka prywatności:

Dane uzyskane poprzez wypełnione formularze przy rejestracji Użytkownika mają dla Portalu charakter wyłącznie informacyjny, a ich informacje są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

9.Postanowienia końcowe:

Redakcja www.infoprzasnysz.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności – cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu.

Redakcja www.infoprzasnysz.com zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: kontakt@infoprzasnysz.com


info logo


Informacja o plikach cookies

Dla Państwa wygody niniejsza witryna korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Poniżej znajdują się informacje szczegółowe:

Cookies, ciasteczka

Ciasteczka (ang. cookies) –  to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).

Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte  w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.

Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego. Stosowanie plików cookies i podobnych technologii ma na celu również dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w serwisie

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystujemy „cookies” związane z sesją ze względów technicznych, np. aby umożliwić lepszą nawigację na stronie, aby umożliwić państwu dostosowanie swoich preferencji związanych z korzystaniem ze strony oraz do pamiętania użytkowników zalogowanych.

„Stałe” pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Cookies tego rodzaju są zachowywane na twardym dysku użytkownika w celu określenia, którzy użytkownicy są nowi na stronie, a którzy wracają.

Parametry, które strona umieszcza w formie cookies:

 • rozdzielczość monitora (dla celów statystyk),
 • zakodowany hash sesji (zabezpieczenie),
 • zakodowane base64 dodatkowe informacje sesji (dla celów statystyk),
 • identyfikator przeglądającego (dla celów statystyk),
 • opcja „pamiętaj mnie” podczas logowania (hash do autologowania, cookies trwałe),
 • obsługa sond (zabezpieczenie, dla celów statystyk),
 • dla celów pamiętania specyficznych ustawień użytkownika (dla celów statystyk, cookies trwałe),
 • obsługa koszyka towarów w sklepie internetowym.

Cookies od zewnętrznych serwisów

Na stronie internetowej znajdują się pliki cookies od serwisów partnerskich operatora strony internetowej. Podlegają one ich własnej polityce prywatności.

Pliki cookies Google Analitics:

Gdy użytkownik korzysta z usługi Google, stosujemy różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować np. przesłanie co najmniej jednego, lub więcej, pliku cookie lub anonimowego identyfikatora do jego urządzenia. Plików cookies i anonimowych identyfikatorów używamy także wówczas, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z usługami, które oferujemy naszym partnerom, takimi jak usługi reklamowe czy funkcje Google działające w innych witrynach.

http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier

Pliki cookies Facebook:

Facebook ma oddzielną stronę gdzie opisane jest użycie cookies http://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Pliki cookies Youtube:

Serwis Youtube stosuje pliki cookies zawierające m.in. preferencje użytkownika, oraz licznik kliknięć. Zasady działania opisane są w polityce prywatności: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

Pliki cookies Vimeo:

Serwisy player.vimeo.com i av.vimeo.com stosują pliki cookies m.in. pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika. Polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem: http://vimeo.com/cookie_policy

Wyłączenie obsługi plików cookies

Jeśli nie życzą sobie Państwo, żeby na Państwa komputerze przechowywane były „cookies” – trwałe czy też związane z sesją – możecie Państwo wyłączyć cookies w swojej przeglądarce.

Jednak wyłączenie „cookies” może mieć wpływ na pełne funkcjonowanie strony internetowej. W szczególności nie będzie możliwe logowanie się, korzystanie z koszyka zakupów w sklepie internetowym oraz robienie zamówień i dokonywanie płatności.

Należy mieć świadomość, że wyłączenie „cookies” w przeglądarce będzie miało wpływ na funkcjonowanie „cookies” na wszystkich innych odwiedzanych stronach internetowych.

Instrukcje zarządzania plikami cookies zależnie od używanej przeglądarki:

Przeglądarka Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Przeglądarka Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek”

Przeglądarka Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Przeglądarka Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Przeglądarka Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

 

 

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, zobacz Regulamin.