Razem bezpieczniej: koniec wakacji i powrót do szkoły

Podsumowanie działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w okresie letnim oraz omówienie akcji prowadzonych w nowym roku szkolnym to tematy posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Programu „Razem bezpieczniej”. Spotkaniu przewodniczył wojewoda Jacek Kozłowski.

W trakcie wakacji policja i inspekcja sprawdzała m.in. trzeźwość i kwalifikacje zawodowe kierowców, a także stan techniczny pojazdów. W ramach akcji „Bus” funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 1327 pojazdów, nałożyli 623 mandaty karne i 110 pouczeń oraz sporządzili 19 wniosków do sądu grodzkiego. Ponadto mundurowi odebrali 128 dowodów rejestracyjnych oraz 9 praw jazdy. Inspektorzy transportu drogowego skontrolowali 77 autobusów (68 z Polski, 9 z zagranicy), zatrzymali 1 dowód rejestracyjny oraz wypisali 3 mandaty. Podczas wakacji doszło do 498 wypadków, w których zginęło 61 osób – o 17 mniej w stosunku do roku ubiegłego.

Policjanci patrolowali m.in. parki, dworce i boiska szkolne pod kątem przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości. W celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku nad wodą kontrolowano plaże i dzikie kąpieliska.

Strażacy z terenu Mazowsza sprawdzili w kontekście bezpieczeństwa pożarowego 218 obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży, 88 domów wczasowych i pensjonatów, 17 hoteli i moteli, 41 stacji paliw oraz LPG oraz 29 obszarów leśnych. Stwierdzono 158 nieprawidłowości (o 10 mniej niż w zeszłym roku) dotyczących głównie: nieodpowiedniego stanu dróg ewakuacyjnych, braku lub nieaktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, nieodpowiedniej konserwacji instalacji użytkowych. Państwowa Straż Pożarna przeczesała również kąpieliska w celu wyeliminowania niebezpiecznych przedmiotów znajdujących się pod powierzchnią wody. W akcji edukacyjnej (spotkania w placówkach oświatowych, pokazy sprzętu) na temat bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji uczestniczyło ok. 20 tys. dzieci i młodzieży.

Inspektorzy nadzoru budowlanego badali stan techniczny budynków, w których przebywały na wakacjach dzieci i młodzież oraz obiektów znajdujących się na placach zabaw. Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie zorganizowało szkolenia i akcje informacyjne dla organizatorów wypoczynku oraz wykonało 142 kontrole placówek. Sanepid przeprowadził 642 inspekcji sanitarnych – uchybienia dotyczyły 16 turnusów. Nałożono 5 mandatów karnych na kwotę 1000 zł.

Wraz z początkiem września rozpoczęto akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Kontrolowano autobusy szkolne (sprawdzono 299 gimbusów, nałożono 19 mandatów karnych, zatrzymano 14 dowodów rejestracyjnych) a także oznakowanie tras w sąsiedztwie placówek edukacyjnych (wśród uchybień znalazło się m.in. złe oznakowanie dróg w rejonach przyszkolnych).

 „Razem Bezpieczniej” to rządowy program, którego celem jest ograniczanie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Program łączy działania policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments