Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” – wyróżnienie dla Przasnysza

Miasto Przasnysz znalazło się na 45 pozycji w zestawieniu gmin miejskich i miejsko – wiejskich z terenu całego kraju. W województwie mazowieckim uplasowaliśmy się na wysokiej 8 pozycji.

W rankingu uzyskaliśmy dobry wynik 54,30 punktów. Od lidera w skali kraju Krynicy Morskiej dzieli nas jedynie 14 punktów, zaś od zwycięzcy w województwie mazowieckim Grodziska Mazowieckiego niespełna 10 punktów.

Na całościową ocenę wszystkich gmin składała się punktacja uzyskana w różnych kategoriach. Badano finanse, pozyskane dotacje, wyniki egzaminów szkolnych, współpracę z organizacjami pozarządowymi, liczbę podmiotów gospodarczych, ilość wydanych decyzji administracyjnych, wielkość terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą i inne.

Za zarządzanie uzyskaliśmy 18,93 punktów, a za sytuację finansową gminy 35,50. Na ocenę finansów składały się dochody miasta w wysokości 2 987 zł na mieszkańca, wydatki w kwocie 3 204 zł i pozyskane środki unijne 272 zł na osobę. Procentowy stosunek zobowiązań do dochodu wyniósł 40,1.

W rankingu oceniano także wydatki miasta na określone cele. Na promocję przeznaczono 0,27% nakładów. Na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe przeznaczono w ostatnim roku ponad 400 tysięcy złotych, co w skali wydatków budżetowych stanowi 0,73%. Wysoką lokatę zajęliśmy w kategorii nakładów na gospodarkę mieszkaniową z kwotą 229 zł w przeliczeniu na mieszkańca.

W rankingu zbadano także parametry rozwoju przedsiębiorczości biorąc pod uwagę między innymi liczbę nowych podmiotów gospodarczych. W Przasnyszu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zarejestrowano 7 nowych firm, co stanowi wartość zbliżoną do gmin o podobnej liczbie mieszkańców.

W rankingu innowacyjnych gmin miejskich i miejsko – wiejskich uplasowaliśmy się na 60 miejscu w skali kraju.

Wyróżnienie w rankingu to wynik racjonalnego zarządzania zasobami i skutecznego pozyskiwania funduszy zewnętrznych. W skali województwa lepszą punktację uzyskało jedynie 7 gmin zlokalizowanych głównie w otoczeniu aglomeracji warszawskiej. Wyprzedziliśmy za to między innymi Legionowo, Ciechanów i Serock.

Z terenu powiatu przasnyskiego poza Przasnyszem wyróżniono jedynie Jednorożec, który w rankingu gmin wiejskich zajął 81 miejsce.

Ranking prowadzony jest przez „Rzeczpospolitą” od dziewięciu lat. Doceniane są w nim miasta i gminy, które prowadzą politykę zrównoważonego rozwoju, inwestują podnosząc standard życia mieszkańców i jakość usług publicznych, budują społeczeństwo obywatelskie i dbają o rozwój przedsiębiorczości.


Rzeczpospolita Nr 166 (9590) z dnia 18 lipca 2013


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments