RADNI WOJEWÓDZTWA APELUJĄ O WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA MAZOWIECKICH PACJENTÓW

Informacja prasowa

23 listopada 2012 r.

RADNI WOJEWÓDZTWA APELUJĄ O WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA MAZOWIECKICH PACJENTÓW

 

Dziś radni województwa wyrazili sprzeciw wobec zaproponowanego przez NFZ podziału pieniędzy z funduszu zapasowego, według którego Mazowsze jako jedyny region nie dostanie dodatkowych środków w tym roku. Swoje uzupełnienie otrzyma dopiero w 2013 r. W efekcie placówki z naszego regionu nie dostaną zwrotu za tegoroczne nadwykonania, podczas gdy tylko w pierwszej połowie tego roku szpitale na leczenie pacjentów wydały o 372 mln zł więcej niż zakładał kontrakt. Dodatkowo radni województwa apelują do premiera RP, posłów i senatorów o dokonanie zmian w ustawie refundacyjnej umożliwiających przeznaczenie pieniędzy z niewykorzystanej kwoty budżetu NFZ w 2012 r. na świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów. Szacujemy, że na koniec tego roku w budżecie NFZ zostanie do zagospodarowania ok. 1,7 mld zł.

 

Pod koniec października NFZ poinformował, że zwiększył plan kosztów swoich oddziałów – z podziałem na 2012 r. (160,8 mln zł) i 2013 r. (256,1 mln zł). Jak nietrudno się domyślić, cała wskazana na przyszły rok kwota to właśnie środki na województwo mazowieckie. Tym samym NFZ pozbawił mazowieckie szpitale – jako jedyne w kraju – możliwości zbilansowania nadwykonań za 2012 r., a tylko w pierwszej połowie tego roku wyniosły one ponad 372 mln zł. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia obecnie widzi możliwość pokrycia tej kwoty w około 30 proc.

Dziękujemy za przyznanie dodatkowych środków, jednak ta kwota nie zapewni mieszkańcom Mazowsza usług medycznych na przyzwoitym poziomie. Poza tym wrzucenie tych pieniędzy do budżetu na 2013 r. spowoduje jeszcze większą zapaść finansową mazowieckiej służby zdrowia. W przeciwieństwie do innych regionów na Mazowszu nie będzie bowiem możliwości zbilansowania nadwykonań – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Przyznanie Mazowszu dodatkowych środków na przyszły rok oznacza, że poziom finansowania świadczeń zdrowotnych w naszym regionie utrzyma się na podobnym jak w roku bieżącym – w tym przypadku 9,04 mld zł (w 2012 r. MOW NFZ dysponował budżetem wielkości 9,03 mld zł). Inne regiony będą mogły w tym roku pokryć nadwykonania, a w przyszłym zaoferować swoim pacjentom większy zakres i szybszy dostęp do oferowanych usług.

Oznacza to również, że dynamika wzrostu dla Mazowsza wyniesie 0,15 proc., podczas gdy dla innych województw będzie to średnio 2,97 proc.

Zatem, aby Mazowsze mogło dogonić średnią przyrostu wartości kontraktów, potrzebuje ok. 255 mln zł. Przy czym warto pamiętać, że prawdziwe potrzeby opieki zdrowotnej mieszkańców województwa wymagają uzupełnienia planu finansowego o kwotę rzędu 600 mln zł.

W związku z tym radni województwa mazowieckiego apelują do Prezesa NFZ, Ministra Finansów i Ministra Zdrowia o przekazanie mazowieckiemu oddziałowi NFZ pieniędzy – na 2012 r. na pokrycie kosztów wykonanych świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. nadwykonań), a na 2013 r. – o środki uwzględniające realne potrzeby mazowieckich placówek ochrony zdrowia.

Ponadto, radni apelują do Premiera RP, posłów i senatorów o dokonanie zmian w ustawie refundacyjnej, tak aby poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ mogły dostać pieniądze zaoszczędzone dzięki ustawie i przeznaczyć je na świadczenia opieki zdrowotnej dla pacjentów. Szacujemy, że na koniec 2012 r. w budżecie NFZ zostanie do zagospodarowania ok. 1,7 mld zł.

Ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadziła nowe zasady kształtowania poziomu odpłatności pacjentów za leki refundowane. Wzrost współpłacenia przez pacjentów za leki refundowane przynosi NFZ oszczędności.

Z opublikowanej 31 października br. przez NFZ informacji wynika, że w miesiącach styczeń – wrzesień 2012 r. NFZ przeznaczył na refundacje leków ponad 6,5 mld zł. Stanowi to ok. 62,6 proc. całej kwoty – ponad 10,4 mld zł – przeznaczonej na ten cel. Biorąc pod uwagę fakt, że NFZ przeznacza średnio miesięcznie na refundację ok. 726 mln. zł, do końca roku wykorzystane zostaną jeszcze ponad 2,1 mld zł.

 

Oznacza to, że w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia pozostanie około 1,7 mld zł środków niewykorzystanych na refundację, które jeszcze w 2012 r. mogłyby być przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest niewystarczające, oraz na świadczenia opieki zdrowotnej, których koszty zostały już poniesione przez placówki medyczne.

 

Niestety, obecny kształt ustawy refundacyjnej nie przewiduje takiej możliwości.

 

W związku z powyższym, radni województwa apelują do Premiera RP, posłów i senatorów o dokonanie zmiany w ustawie, dzięki której Prezes NFZ będzie miał uprawnienia do dokonywania zmian w planie finansowym w części dotyczącej budżetu przeznaczonego na refundację.

Joanna Czechowicz-Bieniek

wz. Rzecznika Prasowego

Urząd Marszałkowski

Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602

e-mail: rzecznik@mazovia.pl

www.mazovia.pl

Komentarze są zamknięte, ale 1 | Trackbacks i Pingbacks są otwarte.