Rada Miejska w Przasnyszu wyraża wolę ustanowienia Św. Stanisława Kostki Patronem Miasta Przasnysz


Oświadczenie Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie ustanowienia Świętego Stanisława Kostki Patronem Miasta Przasnysz

OŚWIADCZENIE
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie ustanowienia Świętego Stanisława Kostki

Patronem Miasta Przasnysz

Odpowiadając na wniosek Burmistrza Miasta Przasnysz, uwzględniając pozytywną opinię komisji stałych Rady Miejskiej oraz po konsultacji z duchowieństwem przasnyskim

 

Rada Miejska w Przasnyszu
wyraża wolę ustanowienia Św. Stanisława Kostki Patronem Miasta Przasnysz
oraz wolę ustanowienia dnia 18 września Świętem Patrona Miasta Przasnysza

Rada Miejska w Przasnyszu
upoważnia Burmistrza Miasta Przasnysz oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Przasnyszu do wystąpienia do Ks. Biskupa Diecezji Płockiej o wszczęcie procedury kościelnej o uznanie Świętego Stanisława Kostki Patronem Miasta Przasnysz.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jeronim


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments