PUP Przasnysz: Ogłoszenie dot. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

O G Ł O S Z E N I E
Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 pn. ,,Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia’’

Osoby bezrobotne chcące uzyskać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski w terminie od 02 września 2013r. do 13 września 2013r.
Preferowane będą osoby:
– do 30 roku życia
– powyżej 50 roku życia
– długotrwale bezrobotne
– niepełnosprawne

Każda osoba ubiegająca się o przyznanie środków zostanie objęta procesem doradczym w zakresie badania predyspozycji zawodowych oraz dokona autoprezentacji pomysłu na działalność przed komisją rekrutacyjną. Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl (zakładka dla bezrobotnych – do pobrania) lub w pokoju nr 4 urzędu.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 029 756 47 37 bądź osobiście w pok. 4 w urzędzie.


PUP Przasnysz


 

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...