Przemówienie Starosty Krzysztofa Bieńkowskiego podczas konferencji samorządowej w Krzynowłodze Małej.

Przemówienie Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego wygłoszone 24 stycznia 2019 r. podczas konferencji samorządowej w Krzynowłodze Małej.

Szanowni Państwo,
Dzisiejsze spotkanie radnych Powiatu Przasnyskiego, radnych gminy Krzynowłoga Mała, burmistrzów i wójtów naszego powiatu, przedsiębiorców, społeczników, wreszcie mieszkańców naszej małej ojczyzny, to doskonała okazja, by podziękować za otwartość, współpracę i wspieranie działań nowych władz powiatu przasnyskiego w pierwszych miesiącach od ich wyboru i powołania.

Henry Ford powiedział kiedyś: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Dlatego pragnę gorąco podziękować Państwu za zaangażowanie, życzliwość i wspieranie naszych działań. Dużo pracy przed nami, ale tylko współpracując możemy wykonać ją należycie na rzecz naszych mieszkańców. Chciałbym w tym miejscu podkreślić wagę współpracy z naszymi parlamentarzystami, przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych. Dziękuję za wsparcie i pomoc. Mam nadzieję, że w przyszłości nasza współpraca będzie przebiegała przynajmniej tak dobrze jak dotychczas.

Ostatnie dwa miesiące to bardzo intensywny i pracowity okres zarówno dla starosty przasnyskiego jak też całego Zarządu i Rady. Poważnie podeszliśmy do naszych zobowiązań wobec mieszkańców Ziemi Przasnyskiej.

Przede wszystkim zależy nam na wzmocnieniu gospodarczym naszego powiatu. To miejsca pracy są bowiem kotwicą trzymającą naszych mieszkańców na terenie miast i gmin powiatu przasnyskiego. To miejsca pracy są magnesem, który przyciągnie tu kolejnych mieszkańców. Dlatego stawiamy na aktywizację biznesu i przedsiębiorczości w naszym terenie. Stąd też m.in. pomysł dzisiejszej konferencji.

By biznes mógł się rozwijać potrzebuje przyjaznego otoczenia. I dlatego podjęliśmy działania, by przebudować sieć dróg powiatowych a nawet wojewódzkich oraz rozbudować jak najszerzej sieć światłowodową, czyli drogi XXI wieku. We współpracy z rządem i firmą telekomunikacyjną chcemy, by szerokopasmowy internet, który jest obecnie podstawą biznesu, dotarł do jak najszerszego grona odbiorców w naszym powiecie. Tam gdzie jest droga i internet są już podstawowe narzędzia, by biznes mógł się pojawić.

Oczywiście do rozkwitu biznesu potrzeba tych czynników o wiele więcej. Potrzebny jest rynek pracy, który zaspokoi potrzeby pracodawców. Dlatego już teraz rozszerzamy ofertę szkół ponadpodstawowych w tym branżowych, inicjujemy współpracę z instytucjami szkolącymi młodych ludzi również poza naszym powiatem, a także chcemy ściśle współpracować ze szkołami wyższymi. Tworzymy też dwa nowe miejsca aktywizacji biznesu Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju (ponad 15 milionów złotych) oraz Centrum Aktywizacji Biznesu czyli rozbudowa Starostwa Powiatowego. Myślę, że już w 2020 roku będziemy mogli korzystać z tych budynków i instytucji w nich działających.

Chcemy wyzwolić potencjał drzemiący w starszych, którzy nie pracują, a mogliby wzmocnić nasz rynek pracy. Dlatego też 4 stycznia br Zarząd Powiatu zatwierdził do realizacji projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim”. Realizowany będzie do końca 2020 r, a jego wartość opiewa na kwotę 2,4 mln zł (będą to środki unijne). W jego ramach planuje się aktywizację 116 osób powyżej 30 roku życia.

Do prowadzenia biznesu potrzebny jest również dostęp do źródeł energii. Staramy się, by te źródła pojawiały się w naszym powiecie. Prowadzimy obecnie zaawansowane rozmowy nad utworzeniem na terenie naszych stref gospodarczych dwóch biogazowni przyjaznych dla środowiska. Liczę, że ich budowę przeprowadzą lokalne firmy. Zabiegamy o dokończenie gazyfikacji i rozbudowę sieci gazowej. Rozpoczęliśmy rozmowy na temat tworzenia na naszym terenie klastrów energetycznych.

Liczymy na rozbudowę naszego przasnyskiego lądowiska, które dzięki projektom unijnym może być unowocześnione, a na jego obszarze Politechnika Warszawska utworzy Poligon Doświadczalno-Wdrożeniowy. Będą tam prowadzone badania z dziedziny lekkiego lotnictwa, bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) do celów wsparcia m.in. rolnictwa, leśnictwa, nowoczesnych technologii materiałowych czy monitorowania przestrzeni powietrznej. Projekt może zachęcić do zaangażowania na terenie powiatu światowe koncerny przemysłowe i badawczo-rozwojowe, współpracujące już z Politechniką.
Aby naszym mieszkańcom żyło się dobrze w powiecie potrzebna im również odpowiednia oferta usług z zakresu ochrony zdrowia. Przasnyski szpital powiatowy posiada doskonałą bazę lokalową, a najbliższym czasie chcemy zainwestować kilkanaście milionów złotych w zakup nowego sprzętu oraz termomodernizację budynku szpitala. Obecnie angażujemy się w realizację projektów prozdrowotnych i profilaktycznych dla najmłodszych mieszkańców (walka z otyłością).

Wszyscy wiemy, że sport to zdrowie. Dlatego władze powiatu chętnie wspierają również propagowanie sportu. Wysiłek finansowy jaki ponosimy w tym kierunku z pewnością zwróci się kilkukrotnie ponieważ zdrowi mieszkańcy powiatu to mniejsze wydatki na usługi medyczne i wyższa wydajność pracy i w nauce.

Będziemy realizować budowę hali sportowej z płytą sztucznego lodowiska przy ZSP w Przasnyszu. Planowany termin oddania hali do użytku to druga połowa 2020 r. Cała wartość projektu to 17 milionów złotych. Chcemy również wesprzeć władze miasta Przasnysz w realizacji projektu budowy basenu.

Na wsparcie zasługuje również projekt przebudowy Miejskiego Domu Kultury i uruchomienie w nim nowoczesnej sali kinowej tak, by nasi mieszkańcy mieli ciekawą ofertę kulturalną do spędzenia wolnego czasu. Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji burmistrza Przasnysza i podjął decyzję o wsparciu remontu domu kultury kwotą 1 mln zł.

Będziemy również aktywnie wspierać Straż Pożarną i Policję w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia.

Podsumowując, chciałbym zaprosić Państwa do regularnego odwiedzania witryny internetowej starostwa i profilu powiatu w serwisie facebook. Znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o naszych planach i bieżących działaniach.

Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę!


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments