Przedszkolaki z Dobrzankowa poznają zawody

            Przedszkolaki z Oddziału i Punktu Przedszkolnego w Dobrzankowie  w dniu 19.04.2013 poznały zawód strażaka, policjanta, cukiernika oraz zegarmistrza. W tym celu odwiedziły Straż Pożarną, Komendę Powiatową Policji, zakład cukierniczy „ Kaczorek” oraz zakład zegarmistrzowski.

            Strażacy chętnie odpowiadali na zadawane przez przedszkolaków pytania, prezentowali sprzęt  gaśniczy, wozy strażackie oraz narzędzia jakimi się posługują w swojej pracy.

            Podczas wizyty w Komendzie Powiatowej Policji panie  E. Nowak i E. Śniadowska chętnie oprowadziły dzieci po budynku komendy, opowiadając jednocześnie o różnych zadaniach policji. Podinsp. Jan Ćwiek odbył z dziećmi  rozmowę na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy i rozdał pamiątkowe naklejki.

            Następnie uczniowie zwiedzili cukiernię „Kaczorek”, której właściciel  oprowadził dzieci po zakładzie, pokazując urządzenia którymi posługuje się cukiernik oraz zaprezentował metodę produkcji i nadziewania pączków.

            Pracę  zegarmistrza przybliżył przedszkolakom pan S. Łukasiak prezentując rodzaje zegarów oraz narzędzia jakie wykorzystuje w swojej  pracy.

            W dalszym czasie dzieci będą zaznajamiały się z kolejnymi zawodami  podczas specjalnie organizowanych spotkań, zajęć i wyjazdów. Dzięki takim doświadczeniom ,dzieci mają możliwość rozwijać  aktywność poznawczą i społeczną oraz swoje zainteresowania.


 Marta Kucharczykguest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments