Przebieg inwestycji – ul. Królewiecka, Ulatowo Adamy, Kobylaki – Brzeski

Przedstawiamy informację na temat postępu robót w ramach projektu „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – etap I”.

Projekt jest realizowany w ramach indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i Przedsiębiorczości na Mazowszu „ Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą „Regionalnego Programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007- 2013”.

Beneficjent: Powiat Przasnyski

Dofinansowanie Projektu nie przekroczy 85 % wartości kosztów kwalifikowanych t.j. kwoty 29 894 819,60 PLN

Koordynator Projektu: Kazimierz Pióro – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu.

Projekt realizowany jest w ramach dwóch zadań. Obecnie realizowane jest zadanie 1, którego wartość, wg umowy CRU/148/2013 wynosi 4 345 559,79 PLN.

Dnia 29 października 2013 roku Powiat Przasnyski, Beneficjent Projektu rozpoczął wykonanie zadania 1 „Przebudowa mostu na rzece Ulatówka w ciągu drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz-Kobylaki-Brzeski Kołaki wraz z dojazdami w ramach rozbudowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Rzeczowo przebudowa obejmie:
1. przebudowę mostu w miejscowości Ulatowo Adamy,
2. przebudowę czterech przepustów,
3. rozbudowę drogi powiatowej 3213W Przasnysz- Kobylaki- Brzeski Kołaki na odcinku od km 0+ 040 do km 2+ 040,
4. przebudowę sieci telekomunikacyjnej w miejscowości Przasnysz w ulicy Królewieckiej od skrzyżowania z ulicą Orlika do ulicy Żytniej oraz w miejscowości Brzeski Kołaki,
5. rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od km 0+000 do km 0+600 (ulica Królewiecka w Przasnyszu) oraz sieci wodociągowej na terenie miasta Przasnysz na długości 1314,5 m.

Wykonawcą tychże robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., 05- 300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28, reprezentowane przez Pana Janusza Dróżdża- Dyrektora Spółki.

Planuje się, że pierwszy etap wykonania zadania 1 ulegnie zakończeniu nie później niż dnia 30.12.2013 roku, natomiast drugi etap prac zostanie rozpoczęty w miesiącu kwietniu 2014 roku.

Postęp robót obrazuje poniższa dokumentacja fotograficzna:


Małgorzata Banasiak
Kierownik Sekcji Inwestycji i Zamówień Publicznych
Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments