Przasnyszanie zdecydowali! Chcemy kina i basenu!

Zakończyła się sonda Infoprzasnysz „Czego najbardziej brakuje Ci w Przasnyszu?”. Nasi mieszańcy stwierdzili, że w Przasnyszu najbardziej doskwiera im brak basenu i kina.

W związku z Waszym wyborem poprosiliśmy o komentarz starostę Zenona Szczepankowego oraz burmistrza Waldemara Trochimiuka.

Starosta Zenon Szczepankowski na temat kina 3D w Przasnyszu:

-Rok 2018 jest nietypowym pod względem wykonawstwa robót budowlanych. Firmy mają pełne portfele zamówień i nie startują do przetargów. Na salę koncertową z kinem 3D fiaskiem zakończyły się już trzy przetargi. Obecnie przygotowujemy czwarty przetarg z wydłużonym terminem realizacji. Na tym etapie rozpoczęliśmy też korespondencję z Miastem na temat wspólnego zagospodarowania MDK pod kątem kina 3D i powiatowej szkoły muzycznej. Pojawiła się szansa porozumienia, co byłoby lepszym rozwiązaniem. Chcemy dać tej koncepcji również szansę. Temat wyjaśni się w ciągu najbliższych miesięcy.

Burmistrz Waldemar Trochimiuk na temat basenu w Przasnyszu wypowiedział się oficjalnie na swojej stronie. Odmowę dofinansowania projektu przez Ministerstwo Sportu wytłumaczył kontrofertą, która wpłynęła do Ministerstwa z przasnyskiego starostwa. Dotyczyła ona dofinansowania budowy lodowiska w naszym mieście. Jednak burmistrz nie traci nadziei, że basen w Przasnyszu mimo wszystko powstanie.

-Istnieje bowiem możliwość pozyskania w przyszłym roku od 6 do 8 mln z Ministerstwa Sportu i do 10 mln zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Jeżeli dołożymy do tego możliwość pozyskania środków finansowych z PFRON i NFOŚ, a także nowe władze powiatu pozytywnie spojrzą na naszą inwestycję, to kompleks sportowy ma realne szanse na budowę. – zakończył Waldemar Trochimiuk.

red.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments