Przasnysz ma nową ulicę. Nazwaną na cześć Bronisława Pawła Królickiego [VIDEO]

Wniosek o nadanie nazwy ulicy złożony został przez jednego z właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż drogi wewnętrznej, która obsługuje tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Jest to uliczka biegnąca od ul. Gołymińskiej, równoległa do ul. Romana Hoppe. Burmistrz Przasnysza zaproponował nazwę „Bronisława Pawła Królickiego”, co pozwoli uhonorować zasłużonego dla miasta mieszkańca, który prócz zapisania chlubnej wojennej karty był również jednym z ojców założycieli Cechu Rzemiosł Różnych w Przasnyszu.

 

Bronisław Paweł Królicki – żył w latach 1896 – 1962, pochodził z rodziny rzemieślniczej, prowadził zakład ślusarsko-mechaniczny. W 1916 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, został dowódcą przasnyskiego plutonu oraz wchodził w skład dowództwa placówki tej organizacji. Przez wiele lat aktywnie działał w Zarządzie Byłych Peowiaków. Organizował pomoc bratnią dla byłych żołnierzy POW, w okresie bezrobocia starał się dla nich o pracę i zapomogi. W 1940 r. aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego.

Po powrocie do kraju ponownie otworzył zakład i szkolił uczniów oraz oddawał się pracom społecznym w Przasnyszu. Był współorganizatorem Cechu Rzemiosł Różnych i wchodził w skład jego Zarządu. Był członkiem Zarządu Związków Byłych Więźniów Politycznych. Od 1950 r. pracował też w Zarządzie Powiatowym ZBoWiD. Jako ceniony fachowiec społecznie wyremontował most żelazny na rzece Węgierce na ul. Mostowej oraz wybudował kładkę żelazną przy ul. Przechodniej. Po upaństwowieniu jego zakładu wyjechał do warszawy i pracował przy odbudowie stolicy.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments