Przasnyski MDK po metamorfozie – wizualizacja

Celem zadania jest poprawa warunków funkcjonowania i wzbogacenie oferty edukacji kulturalnej Miejskiego Domu Kultury (MDK) w Przasnyszu i powiecie przasnyskim poprzez przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji obiektu. Niniejsze zadanie stanowi I etap Projektu, dzięki któremu całkowicie zmodernizowany zostanie budynek MDK. Na tym etapie opracowana zostanie niezbędna dokumentacja, która posłuży do przeprowadzenie pełnego procesu inwestycyjnego.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu

Beneficjent: Miasto Przasnysz

Całkowita wartość projektu w PLN – 211 584

Przyznane środki finansowe Ministra stanowią 56,24% całkowitego kosztu zadania, tj. w PLN – 119 000

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury – Priorytet Infrastruktura Domów KulturyMożliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.