PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA PODZIELIŁA RADĘ POWIATU

O ponad godzinę wydłużyło się posiedzenie sesji Rady Powiatu Przasnyskiego w dniu 3 czerwca b.r. przez spór, który wywołał radny z Chorzel Krzysztof Nieliwodzki (klub PiS) występując przeciwko innemu radnemu z Chorzel Zenonowi Szczepankowskiemu (klub PSL).

Spór toczył się wokół uchwał dotyczących wymiany nieruchomości niezbędnych, zdaniem starosty, do scalenia gruntów w ramach Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Starosta twierdził, że proponowane wymiany gruntów są uzgodnione z właścicielami. Radny Nieliwodzki twierdził, że rozmawiał  z rolnikami i wie, że oni wycofają się z tych uzgodnień i nie podpiszą aktów notarialnych, bo w świetle dostarczonych mu materiałów na sesję wynika, że jeden z właścicieli dostaje od Powiatu za dużo gruntów w zamian za swoją działkę w strefie. Starosta Szczepankowski tłumaczył, że kontrowersyjna zamiana dotyczy działki poza strefą. Za dodatkową powierzchnię działki Powiat otrzyma rekompensatę finansową, za którą kupi działki wewnątrz strefy. Scalenie gruntów w Strefie jest niezbędne dla otrzymania wielomilionowych dotacji unijnych na budowę infrastruktury technicznej, w tym dróg, gazociągu i kolei. Jeśli jednak sprawa ta miałaby przeszkodzić w całym przedsięwzięciu, to jest skłonny zrezygnować z tej transakcji. Rozłam w koalicji rządzącej powiatem próbował wykorzystać radny Arkadiusz Siejka (klub PO) stawiając wniosek o zmianę porządku obrad sesji i wyrzucenie z porządku wszystkich uchwał związanych z zamianami gruntów. Starosta Szczepankowski, broniąc całego przedsięwzięcia wygłosił gorącą mowę o wielkiej szansie jaką niesie kontynuacja udanego przecież projektu PSG. Mówił o toczących się rozmowach z potencjalnymi inwestorami, którzy nie przyjdą do nas i nie stworzą miejsc pracy, jeśli nie stworzymy im odpowiednich warunków. Strefa gospodarcza pozwala też na zdobywanie pieniędzy unijnych na budowę dróg dojazdowych, gazociągu, linii energetycznych, reaktywacji kolei. Rezygnacja z kontynuacji tego projektu oznacza dobrowolną rezygnację przez Radę Powiatu z szansy rozwoju, która już się nie powtórzy.

Ostatecznie racje starosty podzieliło większość radnych powiatowych. Przyjęto pozytywnie większość uchwał oprócz jednej, która będzie ponownie przedmiotem negocjacji.


Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments