Przasnyska Prokuratura bada sprawę oszustwa na 4 tys. złotych.

5 stycznia 2019 r. o godz. 12:20 mieszkaniec powiatu przasnyskiego zgłosił do policji, że nieznany sprawca posługując się jego danymi w nieustalony sposób, zawarł trzy umowy telekomunikacyjne w firmie Orange o łącznej wartości ponad 4 tys. złotych.

– Prowadzimy w tej sprawie dochodzenie.  W pierwszej kolejności zwróciliśmy się do Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu o wszczęcie postępowania w tej sprawie. Już na etapie wstępnych czynności wnioskowaliśmy do firmy Orange o pozyskanie szczegółowych danych dotyczących transakcji oraz staramy się pozyskać wszelkie dotyczące tej sprawy dowody – mówi rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu st. asp. Krzysztof Błaszczak.

W tej chwili wniosek policji do prokuratury jeszcze nie wpłynął, ale stanie się w najbliższym czasie. Prokurator Rejonowy w Przasnyszu wyjaśnił, że natychmiast po otrzymaniu wiadomości od policji zostanie wszczęte postępowanie, mające na celu ustalenie czy miało miejsce podrobienie podpisu oraz czy doszło do oszustwa.

– Pod nadzorem prokuratora będzie się toczyło postępowanie o przestępstwo, które jest ścigane z urzędu. Być może nastąpi konieczność powołania biegłego z zakresu badań pisma, ale to zależy od wielu aspektów. Jeśli ustalimy podejrzanego, co do którego sprawstwa prokurator nie będzie miał wątpliwości, powołanie biegłego nie będzie konieczne. Jeśli doszło do posłużenia się cudzymi danymi oraz oszustwa, to pokrzywdzonym w tej sprawie będzie zarówno mieszkaniec naszego powiatu, jak i firma telekomunikacyjna. Jeśli śledztwo ustali szczegóły tego zajścia, czyli potwierdzi podrobienie podpisu oraz posłużenie się cudzymi danymi,  sprawa trafi do sądu. Podstawowy typ przestępstwa oszustwa zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat – mówi prok. Artur Folga.

Szef przasnyskiej prokuratury dodaje, że nie zawsze tego typu sprawy kończą się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. Bywa bowiem, że zgłaszający posłużenie się jego danymi, sam zawarł umowę, ale tym fakcie zapomniał. Takie przypadki najczęściej mają miejsce podczas umowy zawartej telefonicznie, która jest jedynie potwierdzana na piśmie, np. za pośrednictwem kuriera.

Oszustwo – powszechnie zwane także wyłudzeniem – jest przestępstwem, o którym mówi art. 286 § 1 kodeksu karnego. Ze względu na to, że oszustwo lub wyłudzenie może być dokonane na wiele sposobów, treść przepisu jest dość skomplikowana. Skazanie sprawcy za wspomniane przestępstwo zależy od spełnienia określonych warunków. Upraszczając – z oszustwem mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca podejmując swoje działanie chce wprowadzić w błąd lub wyzyskać błąd pokrzywdzonego oraz motywem mu przyświecającym jest osiągnięcie korzyści majątkowej.

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments