Przasnyska edycja Festiwalu Sztuki 3m – Ciało – materiał, medium, metafora

Festiwal Sztuki 3m – Ciało – materiał, medium, metafora

wystawa, pokaz tai chi i qigong, spotkanie filmowe i konkurs fotograficzny

16 września – 20 października 2013 r.,

Miejski Dom Kultury, ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz

Wernisaż wystawy w Miejskim Domu Kultury (pomieszczenia dawnej biblioteki) to najważniejsza przasnyska odsłona Festiwalu Sztuki 3m Ciało – materiał, medium, metafora – 16 września 2013 r. godz. 18.00. www.festiwalsztuki3m.pl

Wystawa pokaże jak artyści rozwiązali zadanie twórcze na temat Ciała. W tym samym miejscu zobaczymy video Katarzyny Kozyry i Artura Żmijewskiego, obrazy, które tworzy Jarosław Bauć, fotografie Anny Przybysz i Wacława Wantucha, obiekty przestrzenne Anny Drońskiej oraz prace Marcina Mikołajczyka.

Wystawie towarzyszą wydarzenia:

■ Pokaz tai chi i qigond 16 września (poniedziałek), godz. 13.00 na Rynku Miejskim w Przasnyszu.

(w przypadku brzydkiej pogody zapraszamy do Klubu Otwartego Umysłu – budynek MDK w Przasnyszu)

Uczestnicy warsztatów spotkają się z Tadeuszem Jaśkowiakiem, uczniem Mistrza Howarda Choy i razem z instruktorem zgłębiać będą tajniki ciała, ducha i umysłu. Zapraszamy wszystkich chętnych!!!

■ Projekcja filmu „Marina Abramović: artystka obecna” oraz wykład i dyskusja – 19 września (czwartek), godz. 19.00 , Kino Światowid – Sala Widowiskowa Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu.

Pokaz filmu poprzedzi prelekcja Karola Szafrańca, filmoznawcy. Jego krytyczne wprowadzenie umożliwi oglądanie film z wielu perspektyw m.in. jako dokumentu, dzieła autorskiego czy filmu parafabularnego. Syntetyczny opis performance`u i działalności Mariny Abramović w dzisiejszym świcie przybliży tematykę projekcji.

Konkurs fotograficzny „Ciało – kronika chwil” (więcej na www.festiwalsztuki3m.pl)

Przedsięwzięcie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców i jego jednym z głównych zadań i wyzwań jest wprowadzanie odbiorcy w świat sztuki poprzez nabycie umiejętności oceny i rozumienia zjawisk artystycznych oraz przygotowanie go do świadomego uczestnictwa w kulturze, a nie biernego jej partycypowania.

Festiwal Sztuki 3m jest przedsięwzięciem wieloetapowym, wcześniej gościł w Ostrołęce, Ciechanowie i Warszawie. W Przasnyszu nastąpi finał projektu.

Organizatorzy: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (Galeria Elektor), Galeria Ostrołęka Ostrołęckiego Centrum Kultury, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Miejski Dom Kultury i Sztuki w Przasnyszu.

Kontakt: Kurator artystyczny Leszek Sokoll, leszek-sokoll@wp.pl; Organizacja i koordynacja Sławosz Balcerzak (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki), s.balcerzak@mckis.waw.pl, tel. 606 111 201; koordynator w Przasnyszu Tomasz Jakubowski (Miejski Dom Kultury), tel. 668 433 106,  mamut757@wp.pl

Patroni medialni w Przasnyszu: Tygodnik Przasnyski; Kurier Przasnyski; InfoPrzasnysz.com.

O Festiwalu 3m – informacje ogólne

Festiwal Sztuki 3m to projekt cykliczny, realizowany od ośmiu lat. W ramach projektu co roku odbywają się różnorodne wydarzenia artystyczne, wystawowe i edukacyjne, akcentujące materiał (tworzywo), z którego wykonywane jest dzieło sztuki. W tym roku festiwal gości w czterech miastach: Ostrołęce, Ciechanowie, Warszawie i Przasnyszu.

Temat przewodni: wszystkie działania festiwalu spaja jeden temat przewodni – materiał lub tworzywo artystyczne, co roku inne. W tym roku tematem festiwalu i punktem wyjścia dla artystycznych realizacji jest „Ciało”. Poprzednie edycje to: Papier (2006), Metal (2007) Drzewo – Drewno (2008) Kamień (2009) Włókno (2010), Ziemia (2011), Woda (2012).

Organizatorzy. Głównym organizatorem Festiwalu jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, ale nie byłoby Festiwalu bez partnerów na Mazowszu, czyli instytucji kultury i miast–gospodarzy: Ostrołęki, Ciechanowa i Przasnysza.

Kuratorem i pomysłodawcą Festiwalu jest Leszek Sokoll. To on czuwa nad koncepcją merytoryczną i doborem artystów, proponuje temat przewodni kolejnych edycji, wyznacza kierunek działań artystycznych i edukacyjnych projektu, przeprowadza ustalenia z artystami na temat realizacji obiektów artystycznych dla potrzeb festiwalu.

Główne wydarzenia. Centralnym punktem każdej edycji Festiwalu Sztuki 3m jest wystawa, która ukazuje wybrane artystyczne interpretacje tematu festiwalu. Dominuje sztuka współczesna – a więc instalacje, performance i prezentacje multimedialne. Oprócz wystawy w ramach festiwalu co roku odbywają się również happeningi, warsztaty i akcje artystyczne, organizowane także w przestrzeni publicznej i pomyślane jako działania edukacyjne skierowane do szerokiego grona publiczności. Dodatkowo, od zeszłego roku, festiwalowi towarzyszy konkurs fotograficzny o takim samym temacie przewodnim co festiwal.

„3m – materiał, medium, metafora” –  widz, podążając drogą przemiany tworzywa (materiału), dociera do dzieła sztuki poprzez proces jego powstawania. Idea ta jest sednem koncepcji festiwalu. Na początku jest pospolity, powszechnie znany MATERIAŁ. Potem jest MEDIUM, następuje akcja, czyli proces przemiany materiału w dzieło sztuki z udziałem artysty. Na końcu jest METAFORA, czyli przekaz, efekt końcowy, często całkowicie różny od „punktu wyjścia”. To też moment na kreatywną refleksję i konfrontację własnych wyobrażeń i wiedzy z działaniem i powstałym dziełem.

Cel Festiwalu. Ideą tego przedsięwzięcia jest ukazanie równoległości rozwoju współczesnej sztuki, różnej w formie, treści a także w swej misji. Jednym z głównych zadań i wyzwań, w intencji organizatorów, jest wprowadzanie odbiorcy w świat sztuki poprzez nabycie umiejętności oceny i rozumienia zjawisk artystycznych oraz przygotowanie go do świadomego uczestnictwa w kulturze, a nie biernego jej partycypowania.guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments