Przasnyska drogówka kontroluje okolice szkół

Już za tydzień rozpocznie się rok szkolny. Policjanci przasnyskiej drogówki zaczęli już realizować zadania corocznej akcji pn. „Bezpieczna Droga do Szkoły”.

Wspólnie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Powiatowego Zarządu Dróg policjanci Wydz. Ruchu Drogowego KPP w Przasnyszu  dokonali lustracji dróg zwracając szczególną uwagę na prawidłowość oznakowania poziomego i pionowego oraz nawierzchni jezdni w pobliżu szkół na terenie naszego powiatu.

Podczas lustracji wnikliwej  kontroli  zostały poddane drogi powiatowe i krajowe, ze szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych znajdujących się przy tych drogach. Kontrolujący ujawnili  w Przasnyszu na ul. Leszno oraz w Chorzelach na ul. Szkolnej brak znaków  D-6 – „Przejście dla pieszych”. W Rostkowie gm. Czernice Borowe uzupełnienia wymaga zniszczony znak D-15 – „Przystanek autobusowy”. Podczas przeglądu drogi krajowej nr 57 stwierdzono konieczność odnowienia na całym odcinku przejść dla pieszych ,  szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, uzupełnienia wymagają też  lokalne odcinki na których brak słupków U1a- oznaczających skrajnie drogi. W pobliżu LO KEN w Przasnyszu naprawy wymaga uszkodzone wygrodzenie.

Stwierdzone braki i usterki zostaną usunięte do dnia 31.08.br.


EN.

KPP Przasnysz


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...