Projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w Przasnyszu

Miasto Przasnysz w marcu bieżącego roku podjęło współpracę z Fundacją „Aktywizacja”, która w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt: „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronat honorowy nad projektem sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich – Irena Lipowicz.

Projekt ten zakłada utworzenie 250 e-Centrów – Publicznych Punktów Dostępu do Internetu z małych miast i wsi, w których osoby z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z szerokiej oferty indywidualnie dobranych szkoleń zawodowych, warsztatów umiejętności społecznych. Dwa takie e – Centra zostały utworzone w Przasnyszu.

Trenerem samodzielności jednego z nich mieszczącego się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu przy ul. Żwirki i Wigury 4 w Przasnyszu, jest Pan Grzegorz Młodzianowski – Asystent Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych.

Trenerem samodzielności drugiego e – Centrum mieszczącego się w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich przy ulicy Orlika 48 jest Pan Grzegorz Grabowski.

W ramach projektu zostały już utworzone dwie grupy osób niepełnosprawnych, które będą mogły bezpłatnie skorzystać ze wsparcia podstawowego:

 1. Indywidualny Plan Działania
 2. Warsztaty umiejętności społecznych
 3. Szkolenie podstawowe z obsługi komputera
 4. Seminarium prawne (Prawo pracy z elementami telepracy, prawa osób z niepełnosprawnością)
 5. Indywidualne konsultacje z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej

wsparcia dodatkowego:

 1. Kontynuacja/rozpoczęcie nauki (finansowe wsparcie dla osób, które chcą lub kontynuują edukację formalną)
 2. Szkolenia zawodowe wewnętrzne (szkolenia zawodowe, dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy)
 3. Szkolenia zawodowe zewnętrzne (finansowanie szkolenia indywidualnie dobranego do potrzeb)
 4. Szkolenie z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej.
 5. Warsztaty praktycznej nauki zawodu.
 6. Pośrednictwo pracy.
 7. Praktyki zawodowe – trwa 2 tygodnie
 8. Staż rehabilitacyjny – trwa średnio 3 miesiące – finansowanie stypendium stażowego
 9. Zatrudnienie wspomagane.
 10. Dodatkową formą wsparcia dla e-Centrum są Integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno- zawodowej. Wyjazd jest przyznawany dla e-Centrum, w wyniku konkursu dla e-Centrów.

wsparcie dla osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników/-czek projektu

 1. Warsztat psychologiczno-prawny dla rodzin i opiekunów.
 2. Udział wybranych osób z otoczenia w Integracyjnych wyjazdowych warsztatach aktywizacji społeczno-zawodowe.

Obecnie w e – Centrach odbyły się Warsztaty Umiejętności Społecznych, Seminarium Prawne oraz Kursy Komputerowe.

Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments