PROGRAM „UMIEM PŁYWAĆ” I „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” W PRZASNYSZU

Miasto Przasnyszu na realizację programów „Umiem pływać” i „Szkolny Klub Sportowy” w roku 2017 pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki środki w kwocie 45280zł. Programy realizowane będą przez przasnyskie szkoły podstawowe i gimnazjum.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych. Zakłada bezpłatny, systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania w ilości 20 godzin dla każdego uczestnika. Podstawowymi celami Projektu ,,Umiem pływać’’ jest opanowanie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, wszechstronny rozwój sprawności fizycznych, oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Natomiast  program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych. Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej np. treningami w klubie sportowym. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie luty – czerwiec i wrzesień – grudzień 2017 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

Osir Przasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments