Program 500+ w gminie Przasnysz

Ponad połowa rodzin z gminy Przasnysz uprawnionych do otrzymywania świadczenia w ramach rządowego programu 500+ złożyła już stosowne wnioski. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco wydaje decyzje niezbędne do otrzymywania stosownych świadczeń pieniężnych.

Do 11 maja na 1013 rodzin z terenu gminy, które są uprawnione do korzystania ze środków z programu 500+, odpowiednie wnioski złożyło 577 rodzin. Zdecydowana większość dokumentów została złożona drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej. Zaledwie 35 takich wniosków wpłynęło do Ośrodka drogą mejlową. Nie ma to jednak wpływu na szybkość przyznawania świadczenia.

Aby mieszkańcy gminy mogli podjąć środki pieniężne, muszą najpierw otrzymać stosowną decyzję administracyjną. Do 11 maja GOPS wydał łącznie 451 takich decyzji, a kolejne są wydawane niemal na bieżąco. Udało się także wypłacić pieniądze pierwszym rodzinom z gminy – stało się to dokładnie 28 kwietnia.

Świadczenie wychowawcze w Gminie Przasnysz jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Wnioski są  przyjmowane w siedzibie Ośrodka, ul. św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments