Próbny alarm !!!

Burmistrz Przasnysza – Szef Obrony Cywilnej Miasta Przasnysz informuje, że w dniach 13 – 15 października 2015 roku w godzinach od 6.00 do 19.00 nastąpi sprawdzenie Systemu Alarmowania miasta Przasnysz poprzez włączenie syren alarmowych (głośna próba). W tym czasie nastąpi ogłoszenie alarmu (emitowany będzie modulowany dźwięk trwający 3 minuty) oraz odwołanie alarmu (dźwięk ciągły, trwający 3 minuty).

Zastępca Burmistrza

Wiesława Helwak


Sprawdź również
Komentarze
Loading...