Próbny alarm !!!

Burmistrz Przasnysza – Szef Obrony Cywilnej Miasta Przasnysz informuje, że dnia 12 maja 2015 roku w godzinach od 6.00 do 19.00 nastąpi sprawdzenie Systemu Alarmowania miasta poprzez dwukrotne włączenie syren alarmowych (głośna próba). W tym czasie nastąpi ogłoszenie alarmu  (emitowany będzie modulowany dźwięk trwający 3 minuty), oraz nastąpi ogłoszenie odwołania alarmu (dźwięk ciągły, trwający 3 minuty).

Szef Obrony Cywilnej Miasta

Waldemar Trochimiuk


Sprawdź również

INWESTYCJE STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU I CIEKAWOSTKI – cz.2. WARSZTATY SZKOLNE PRZY ZSP W PRZASNYSZU

Tak wyglądały warsztaty kiedyś. Starostwo urządziło nowe warsztaty szkolne na ul. Gdańskiej w Przasnyszu. Stary …