Prawnik radzi: Odwołanie darowizny

Niewdzięcznym tematem, ale niezmiernie popularnym, jest kwestia odwołania przysporzenia jakiego ktoś dokonał za życia na rzecz innych osób.

            Chodzi tu w szczególności o przekazanie gospodarstwa rolnego młodszemu pokoleniu. Bywają to dzieci, osoby spokrewnione w dalszej linii lub obce.

            Szczególnej troski wymaga wybór tytułu pod jakim ma nastąpić obdarowanie. Czym innym jest umowa darowizny, dożywocia, służebności czy przekazania gospodarstwa rolnego. Ma to znaczenie w przypadku późniejszych kłopotów z realizacją umowy. Odwołanie takich umów w świetle przepisów je regulujących może nastąpić z różnych powodów. Wynikają z niej bowiem często różne obowiązki jakie obdarowany przyjmuje na siebie względem obdarowującego. Inne też są powody uzasadniające rozwiązanie tych umów. W szczególności nie każdy rodzaj niewdzięczności uzasadnia rozwiązanie umowy. Nie zawsze brak wykonywania obowiązków przyjętych przez osobę uzyskującą korzyść będzie podstawą rozwiązania umowy.

             Warto też pamiętać, że często łatwiejsze i satysfakcjonujące jest zamienienie świadczeń dożywotnich czy wynikających ze służebności na rentę. Może to pozwolić osobie, która przekazała majątek uniezależnić się od niewdzięcznego obdarowanego.

            Bez względu na powyższe osoba przekazująca swój majątek powinna pamiętać, że przestaje być jego właścicielem. W związku z tym, pozbywa się prawa do kontrolowania sposobu w jaki obdarowany wykonuje swoje prawa właścicielskie. Tym samym nie może już decydować np. o tym co kupić, co sprzedać i jak gospodarzyć. Bez znaczenia dla funkcjonowania tych mów jest sposób życia obdarowanego, o ile wywiązuje się ze swoich obowiązków względem przekazującego majątek.


adw. Kamil Skwiot


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments