Prawnik radzi: Alimenty

            Zagadnienie najczęściej poruszane przez czytelników dotyczy kwestii związanych z alimentacją.

            Sprawa jest stosunkowo prosta. Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dzieci. W przypadku gdy sprawa trafia do sądu celem ustalenia wysokości tego obowiązku badane są zasadniczo dwie kwestie. Po pierwsze usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe rodzica.

            Usprawiedliwione potrzeby dziecka to nie tylko to, czego niezbędnie potrzebuje do życia – czyli jedzenie, opieka medyczna, podstawowy ubiór, ale też rzeczy których może się spodziewać od rodziców mając na wadze standardy społeczności, w której żyje i sytuację majątkową rodziców. W tym wypadku chodzi np. o ubiór lepszej jakości, zabawki, przedmioty osobistego użytku jak telefon komórkowy, czy komputer, prawo do rozwijania pasji artystycznych czy sportowych, dodatkowe nakłady na naukę czy wyjazdy, tak aby nie odstawać od rówieśników – oczywiście o ile pozwala na to sytuacja majątkowa rodziców.

            Jeśli zaś o nią chodzi to sąd nie kieruje się wyłącznie formalnymi zarobkami zobowiązanego. Jest to okoliczność istotna, ale nie jedyna jaka będzie miała znaczenie dla orzeczonej wysokości alimentów. Przede wszystkim badane są możliwości zarobkowe, czyli ile ktoś mógłby zarobić gdyby się należycie postarał biorąc pod uwagę jego właściwości osobiste jak wiek, zdrowie, wykształcenie i zdobyte kwalifikacje oraz sytuację na rynku pracy. Tak więc pozostawanie bez zatrudnienia nie musi zwalniać z obowiązku alimentacyjnego. Ponadto brane pod uwagę będą jego usprawiedliwione potrzeby, jak koszty życia, opieki medycznej, istniejące zobowiązania itp. aby nie obciążać go alimentami ponad miarę

            To co istotne: alimenty na dziecko nie mają limitu czasowego. Nie ustają po osiągnięciu przez nie pełnoletności, czy po ukończeniu studiów. Ponadto po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powinny być płacone bezpośrednio dziecku, a nie jego przedstawicielowi (np. jednemu z rodziców).

            Na takiej samej zasadzie samodzielne dzieci mają obowiązek alimentacyjny wobec potrzebujących rodziców.


adw. Kamil Skwiot


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments