Prawie 900 tys. zł z UE dla miejskich szkół w Ciechanowie.

W ramach dofinansowania unijnego w miejskich szkołach podstawowych w Ciechanowie organizowane będą zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, zajęcia wyrównujące, zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. Przewidziane są również zajęcia programowania oraz szkolenia dla nauczycieli. Zakupiony zostanie sprzęt elektroniczny za ponad ćwierć miliona złotych.

Wartość całego projektu wynosi 1 022 527,20 zł, z czego przyznane unijne dofinansowanie to aż 871 591,20 zł. Wkład miasta będzie niepieniężny. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych m. in. dla 38 grup, czyli dla 252 uzdolnionych uczniów, zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności. W sumie przewidzianych jest 2280 godzin takich zajęć. Jeżeli chodzi o zajęcia wyrównujące, będzie to 3390 godzin – dla 649 uczniów zostanie utworzonych 113 grup. Powstanie także 48 grup dla 201 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na co złoży się 1440 godzin zajęć. 720 godzin zajęć z programowania przewidziano dla 84 uczniów w 12 grupach. Przeszkolonych zostanie 141 nauczycieli – dla 15 grup odbędzie się 114 godzin zajęć.

Projekt zakłada zakup monitorów interaktywnych, laptopów, zestawów iPadów i robotów dla nauczycieli i uczniów. Przeznaczone na to zostanie 236 320 zł.
Realizacja rozpocznie się z początkiem września, będzie trwała cały rok szkolny 2018/2018. Uczniowie otrzymają podręczniki, nauczyciele – materiały szkoleniowe. Zajęcia będą odbywały się w salach lekcyjnych szkół. Udostępnienie sal stanowi wkład własny miasta.

To kontynuacja działań, które realizowane były w pierwszej edycji. Nowością jest zadanie z zakresu kształtowana i rozwijania kompetencji cyfrowych.

 We współczesnym świecie coraz bardziej powszechna jest nowoczesna technologia. Narzędzia IT wpływają na nasz sposób komunikowania się, pracę, naukę zabawę, towarzyszą nam w bardzo wielu sferach życia, stąd w drugiej edycji projektu edukacyjnego duży nacisk na programowanie, informatykę, matematykę, czy robotykę. Zajęcia z pewnością będą ciekawe i sprawią, że ciechanowscy uczniowie będą na bieżąco z technologią i nauki ścisłe okażą się dla nich lepiej zrozumiałe i bliższe. Projekt jest bardzo szeroki, skierowany zarówno do słabiej jak i bardzo dobrze radzących sobie z nauką uczniów. Ważne jest wsparcie dla uczniów, którzy borykają się z różnymi rodzajami niepełnosprawności, którzy wymagają więcej uwagi, bardziej indywidualnego podejścia i niestandardowych metod nauczania – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.


Źródło UM Ciechanów

Skomentuj artykuł

avatar