Prawie 1,5 miliona złotych dla przasnyskich szkół podstawowych.

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu są na liście placówek, które Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektów edukacyjnych. Kwota dofinansowania to 1 477 350,00 złotych.

Szkoła aktywna, kreatywna, cyfrowa i nowoczesna – to główny cel wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”. Nabór cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Zdecydowanie Szkoły Podstawowe w naszym mieście chcą wprowadzać nowe oferty edukacyjne.

Udział w projekcie da szansę młodzieży zdobyć niezbędne na rynku pracy kompetencje kluczowe, np. zdolność samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów czy umiejętności cyfrowe. Wsparcie skierowane będzie zarówno do uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów młodszych. Wspomagany będzie rozwój poprzez terapie, a nauczyciele zostaną przeszkoleni jak prowadzić indywidualne lekcje, jak rozpoznawać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży oraz jak skutecznie wykorzystywać ich możliwości psychofizyczne.


 

Źródło UM Przasnysz

Skomentuj artykuł

avatar