Pracują nad nowym wizerunkiem Chorzel

Jak będą wyglądać nowe Chorzele, gdzie można zbudować nowy obiekt, a gdzie tego nie robić – te i inne zagadnienia padały podczas ostatniego spotkania gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.

W listopadzie odbyło się spotkanie poświęcone projektowi rewitalizacji. Komisja powołana została m.in. do opiniowania planów miejscowych oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także do opiniowania analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Zadaniem komisji jest także ocena postępów w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletnich programów ich sporządzenia. W spotkaniach uczestniczyła także Beata Szczepankowska, której szczególnie zależy na sukcesie w realizacji projektu. Od tych właśnie rozmów zależy przyszłość miasta i gminy, jej wygląd, funkcjonalność i pozycja w regionie. Wielogodzinne rozmowy mają na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań co do wizerunku i kierunku rozwoju dla miasta i gminy.

UM Chorzele


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments