POZYSKANIE FUNDUSZY NA ŻŁOBKI, KLUBY DZIECIĘCE CZY NIANIE.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs Nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

W związku z powyższym WUP organizuje spotkanie informacyjne pn. „Nowy żłobek szansą na powrót rodzica do pracy, czyli spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania Funduszy Europejskich na żłobki, kluby dziecięce czy też nianie”, które odbędzie się w dniu 29.08.2017 r. w Ostrołęce, w Pensjonacie Wioletta, ul. Polna 31 w godz.10:15 do godz. 14:30.
Specjalistyczne szkolenie odbędzie się 04.09.2017 r. w godz. 8:00 do 15:00 w Centrum Szkoleniowym Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce ul. Korczaka 73.
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 029 760 30 70 bądź pod adresem t.bedzkowski@wup.mazowsze.pl lub e.zbikowska@wup.mazowsze.pl.

PUP Przasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments